Inno Tähismaa • 25. oktoober 2000 kell 9:05

Riias toimub piraatluse-alane konverents

Riigiametnikud, kohtunikud ja intellektuaalomandi spetsialistid Lätist, Leedust ja Eestist kohtuvad täna ja homme Riias riigitegelaste ning rahvusvaheliselt tuntud firmade juhtidega, et kujundada välja ühiseid strateegiad võitlemaks kaubamärgi- ja patendiõiguste rikkumiste ning võltsitud kauba leviku vastu Balti riikides, teatas autoriõiguste kaitse organisatsiooni esindaja.

Seminar keskendub võltsitud kauba ostu-müügi ja kaubamärkide- ning patentide rikkumiste kasvule Balti riikides. Lisaks rahalisele kahjule, mida intellektuaalomandi õiguste rikkumine tekitab ettevõtetele ja valitsustele, seab see ohtu tarbijate tervise ja turvalisuse, kui inimesed ostavad potentsiaalselt ohtlikke võltsitud tooteid.

Seminaril korraldatakse ekspertide osalusel seitse diskussiooni, kus üheks arutelu teemaks on liitumine Euroopa Liiduga. Teised päevakorrapunktid keskenduvad välisinvesteeringutele, tuntud kaubamärkide küsimusele, tolliametnike rollile intellektuaalomandi kaitsmise kontekstis ja võltsimisvastasele tegevusele.

Seminari sponsoreiks on Coalition for Intellectual Property Rights (CIPR / Koalitsioon Intellektuaalomandi Õiguste Kaitseks), Läti patendi- ja kaubamärkide amet ja Leedu patendiamet. Erilist tähelepanu pälvivad seminaril Läti justiitsminister Ingrida Labucka ning USA patendi- ja kaubamärkideameti välisasjade administraator Robert Stoll?i ettekanded.

Hetkel kuum