Kadi Heinsalu • 1. november 2000 kell 13:34

Esmaandmetel on riigieelarvest täidetud 78,54 protsenti

2000. aasta riigieelarvesse on esialgsetel andmetel oktoobri lõpuks laekunud 22,4 miljardit krooni ehk riigieelarvest on täidetud 78,54 protsenti, teatas äsja rahandusministeeriumi pressiteenistus.

Oktoobris laekus eelarvesse 2,3 miljardit krooni ehk 8,07 protsenti

planeeritud tuludest.

Eelarve kulusid on kümne kuuga finantseeritud 22,8 miljardi krooni ehk 80

protsendi ulatuses, sellest oktoobrist 2,2 miljardi krooni ehk 7,76

protsendi ulatuses.

Esialgsetel andmetel on kümne kuu kokkuvõttes kulud ületanud tulusid 416

miljonit krooni. Oktoobris ületasid aga tulud kulusid 88 miljoni krooniga.

Riigi rahaliste vahendite jääk moodustas 31. oktoobri seisuga 2,781

miljardit krooni, sellest välisaktivatesse oli paigutatud 1,542 miljardit

krooni ning kodumaistesse aktivatesse oli paigutatud 1,240 miljarditit

krooni.

2000. aasta riigieelarve maht on 28,531 miljardit krooni.

Esmakordselt moodustavad riikliku pensionikindlustuse ja riikliku

ravikindlustuse tulud ja kulud, mida siiani on käsitletud eraldi, osa

riigieelarvest.

Hetkel kuum