Allan Soon • 3. november 2000 kell 11:01

Üle 6000 autojuhi käisid tasuta kontrollis

'Seoses pimeda aja perioodi saabumisega kontrolliti ja reguleeriti traditsioonilise 'Auto korda!' kampaania ajal tasuta autode esitulesid ning juhtimaks tähelepanu keskkonnasaaste probleemidele kontrollis Eesti Autoklubi ka tasuta autode heitgaaside CO-sisaldust,' rääkis Eesti Autoklubi juhatuse liige Aivo Kuldmäe.

Kampaania viidi vastavalt ajagraafikule läbi Eesti suuremates linnades

Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Tartus, Jõhvis, Narvas, Rakveres ja Paides.

Võttes kokku tänavuse kampaania tulemusi märkis Kuldmäe, et tulesid tuli

reguleerida rohkem kui 90% kontrollis käinud autodel, kuid heitgaaside

CO-sisalduse osas oli tulemus üldiselt parem kui eelmisel aastal ja eriti

saab esile tõsta heitgaaside olukorra parenemist Tallinnas üle vaadatud

autodel.

18.septembrist kuni 31.oktoobrini Eesti Autoklubi, Eesti Liikluskindlustuse

Fondi, Maanteeameti, Eesti Riiklik Autoregistrikeskuse ja Eesti Statoili

poolt läbi viidud ülevabariigilise liiklusohutuskampaania 'Auto korda'

käigus kontrolliti 6037 auto tehnoseisundit ja valmidust talvetingimusteks.

Tänavune kampaania 'Auto korda' oli järjeks möödunud aastal läbiviidud

kampaaniale 'Auto korda' ja üleeelmisel aastal toimunud üritusele 'Tuled

korda'. Eelmisel aastal reguleeriti tasuta esitulesid ning kontrolliti

tehnilist seisundit enam kui 6700-l sõidukil üle Eesti.

Hetkel kuum