6. november 2000 kell 22:00

Tasulised teekonna planeerijad teenivad viiendiku kuludest tagasi

Erinevalt finantsinfo- või kliendihaldussüsteemidest on teekonna planeerimise tarkvaradest saadav rahaline võit otseselt mõõdetav. Mitmed tarkvarad lubavad kuni viiendiku võrra transpordikulusid vähendada.

Teekonna planeerimise tarkvara võimaldab saada ülevaate, kui palju läheb firmale täpselt maksma üks sõiduring ning millised on tegelikud kulud iga konkreetse kliendini jõudmisel. Sõidulehtede automaatne genereerimine autojuhtidele koos kaartidega võimaldab hinnata, millal iga kliendi juurde jõutakse. Võimalusi on veel palju.

Kümned välismaised tarkvarad garanteerivad, et kaardipõhise logistikatarkvara korrektne juurutamine hoiab ettevõtte transpordi muutuvkulusid kokku 15-20 protsenti. Näiteks kaubaveoga tegeleval ettevõttel, kellel kulub ainuüksi bensiinile aastas 2 miljonit krooni, on kokkuhoitav summa seega kuni 400 000 krooni aastas. Eestis praktilises töös läbi viidud hindamised on tõestanud, et mõnel juhul võivad kokkuhoiu protsendid olla veelgi suuremad. Logistikute arvates tekib põhiline kokkuhoid sellest, et autojuhid ei saa enam kellegi teadmata teha oma erasõite ega pidada puhkepause töö ajal.

- Esimene võimalus kasutada kaardipõhise logistikatarkvara võimalusi on osta valmis tarkvara. Väiksemate tarkvarade hinnad algavad mõnest tuhandest kroonist ja ulatuvad terviklahenduste puhul üle miljoni krooni. Kuna välismaised valmislahendused kasutavad üsna üldisi ja aegunud kaarte, peab korraliku tulemuse saamiseks lisaks tarkvarale ostma ka täpsed Eesti digitaalsed kaardiandmed. Ühtegi välismaist standardtarkvara otse eesti keelde tõlgitud ei ole.

- Teine võimalus on kasutada internetipõhist teenust. See on odav, kuna ettevõte ei pea ise ostma digitaalseid andmeid ega tarkvara. Samal ajal peab kasutaja taluma interneti madalast kiirusest tulenevat ebamugavust.

- Kolmas võimalus on arendada välja täpselt oma ettevõtte vajadustele vastav kaardipõhine logistikatarkvara. Keskmisse hinnaklassi kuuluv lahendus tagab tarkvara hea sobivuse teiste süsteemidega firmas ning on kergesti laiendatav. Lisaks tarkvarale tuleb soetada ka vajaliku infoga digitaalsed kaardiandmed.

Regio kogemused on näidanud, et kõige optimaalsem on lasta teha oma firma vajadustele vastav tarkvara, kasutades välismaiseid valmis baaskomponente (OCX komponente). Tellides nii tarkvara arendustööd kui kaardid ühest firmast on tagatud probleemideta kaardiinfo uuendamine tulevikus ja tarkvara kerge laiendatavus.

Autor: Janek Balõnski

Hetkel kuum