7. november 2000 kell 22:00

50 mln hariduse andmesidevõrgu

GÉANT on Euroopa Uue Põlvkonna Teadusvõrk (Next Generation of European Research Networking). GÉANTi projektis saavad osaleda ainult rahvuslikud teadus- ja haridusvõrgud. Eestis on selleks Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk (EENet), Eesti kõige suurem internetiteenuse pakkuja.

EENeti võrgu kaudu saavad praegu ühenduse üle 670 teadus-, haridus- ja kultuuriasutuse. Kasutajate hulk on hinnanguliselt 120 000 inimest. Projektiga liitumine tähendab nende kõigi jaoks side kvaliteedi paranemist ? lisaks tavalise kiirusetõusule muutub mitmekesisemaks ka kasutajatele pakutavate teenuste hulk.

GÉANTi projekt liidab osalevate riikide teadus- ja haridusasutuste andmesidevõrgud ühtseks süsteemiks ning võimaldab selle arendamiseks hulgaliselt toetusraha. Euroopa Komisjon võtab lepinguga kohustuse finantseerida järgneva nelja aasta jooksul akadeemilise võrgu arendamist Euroopas 80 miljoni euro (1,25 miljardi krooni) ulatuses.

Euroopas peetakse akadeemilisi võrke üheks infoühiskonna võtmeteguriks. Euroopa Liit on rahvuslike akadeemiliste võrkude tegevust ja nendevahelist koostööd aastaid toetanud. Eestil polnud varem võimalik Euroopa sellesuunalistes programmides osaleda.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum