Inno Tähismaa • 7. november 2000 kell 5:50

Tänane eelinfo

USA valijamehed valivad presidendi.

Eesti Pank avaldab bilansi ja krooni kattevara.

Statistikaamet avaldab oktoobri tarbijahinnaindeksi.

Valitsuse istungil:

Valitsus võib heaks kiita haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse eelnõu, mis sisaldab ettepanekut täpsustada trahve sõidukite parkimiskorra rikkumise eest. Kehtiv Haldusõiguserikkumiste seadustik ei reguleeri juhtumeid, kui rikkumise toime pannud isikut ei ole kindlaks tehtud.

Valitsus võib heaks kiita julgeolekukontrolli läbiviimisega seonduva seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on kehtestada riigikontrolöri, õiguskantsleri, Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikmete, Eesti Panga presidendi ja kaitseväe juhataja ametisse nimetamisele eelneva julgeolekukontrolli teostamise ja ametikohale sobivuse hindamiseks vajalike andmete kogumise tingimused.

Valitsus eraldab oma reservist justiitsministeeriumile 4430000 krooni riigi poolt tasutava õigusabi kulude katteks.

Valitsus eraldab eelarvevälisest omandireformi reservfondist 80 900 000 krooni suuruse summa Maa-ametile tagastamatu toetusena.

Valitsus eraldab eelarvevälisest omandireformi reservfondist rahandusministeeriumile tagastamatu toetusena 57 470 krooni suuruses summas maareformiga seotud küsitluse läbiviimiseks.

Valitsus volitab rahandusminister Siim Kallast kirjutama alla Eesti Vabariigi ja Euroopa Nõukogu Arengupanga vahelisele laenulepingule Tartu Ülikooli ja Eesti Põllmajandusülikooli üliõpilasühiselamute renoveerimise projekti rahastamiseks 150 mln krooni ulatuses.

Valitsus volitab teede- ja sideminister Toivo Jürgensoni sõlmima 100% Elektriraudtee ASi aktsiate riigile tasuta üleandmise lepingu, määrates üleantavate aktsiate valitsejaks teede- ja sideministeeriumi.

Hetkel kuum