13. november 2000 kell 22:00

Kaubamärgi registreerimiseks tuleb varuda poolteist aastat

Kaubamärgi registreerimise protsess algab taotluse esitamisega patendiameti vastuvõtuosakonnale. Patendiamet kontrollib dokumentide vastavust vorminõuetele, avab toimiku ja sisestab taotluse andmed andmebaasidesse. Dokumentide kontrollimiseks kulub 2 päeva kuni 3 kuud.

Kui taotlus vastab vorminõuetele, saadab vastuvõtja toimiku kaubamärgiosakonda ekspertiisi sisuliseks ettevalmistuseks. Kui sisu- ja vorminõuded on täidetud, väljastatakse taotlejale kaubamärgi menetlusse võtmise teade ? umbes 3 nädala jooksul taotluse saabumisest.

Järgnevalt algab kaubamärgi ekspertiis. Ekspert kontrollib taotluses toodud kaupade või teenuste loetelu vastavust rahvusvahelisele Nizza klassifikaatorile ning kaubamärgi vastavust kaubamärgiseaduse nõuetele. Ekspertiis lõpeb otsusega kaubamärgi registreeritavuse kohta. Positiivse otsuse saanud kaubamärgid kannab patendiamet kaubamärgi registrisse ning väljastab kaubamärgi omanikule tunnistuse. Taotluse esitamisest tunnistuse kättesaamiseni kulub keskmiselt poolteist aastat.

Õigus kaubamärgile tekib kaubamärgi registrisse kandmisel ja kehtib registreerimistaotluse saabumise kuupäevast (tagasiulatuvalt) kuni kümne aasta möödumiseni registrisse kandmise kuupäevast. Kehtivust võib pikendada kümne aasta kaupa.

Autor: Reet Aas

Hetkel kuum