Madli Zobel • 20. november 2000 kell 8:02

Palgatõus oli 10%

Statistikaameti teatel oli III kvartalis ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide täis- ja osalise tööajaga töötajate keskmine brutopalk kuus 4694 krooni ja tunnis 27,87 krooni. 1999. aasta III kvartaliga võrreldes oli keskmine brutokuupalk 10,1% ja brutotunnipalk 11,1% kõrgem.

Kõige kõrgem brutokuupalk ja -tunnipalk oli finantsvahenduses - 2,3 korda kõrgem keskmisest kuupalgast ja 2,1 korda kõrgem keskmisest tunnipalgast, kuid palgatõus oli sektoris keskmisest amdalam. Finantsvahenduses kuupalk on aastatagusega võrreldes tõusnud 6,1% ja tunnipalk 7,5%.

Kõige madalam brutokuupalk ja -tunnipalk oli põllumajanduses ja jahinduses - 64,0% keskmisest kuupalgast ning 59,2% keskmisest tunnipalgast. Võrreldes 1999. aasta III kvartaliga oli põllumajanduses ja jahinduses kuupalk tõusnud 21,0% ja tunnipalk 23,2%.

Nii keskmine brutokuupalk kui ka -tunnipalk tõusis kõige enam hotellide ja restoranide tegevusalal - vastavalt 44,7% ja 39,2% võrreldes 1999. aasta sama perioodiga. Samal ajal selle tegevusala 50 ja enama töötajaga ettevõtetes tõusis kuupalk 16,5% ja tunnipalk 17,2% ning nendes ettevõtetes oli brutokuupalk 5038 krooni ja brutotunnipalk 29,00 krooni.

Alla 50 töötajaga ettevõtteid on hotellide ja restoranide tegevusalal tunduvalt rohkem ja ka nende töötajate arvu osatähtsus on suurem. Nimetatud ettevõtete madal palgatase mõjutab kogu tegevusala palgataset.

Keskmine brutokuupalk langes metsamajanduses (2,1%), brutotunnipalk tegevusalati ei langenud, küll aga tõusis brutotunnipalk kõige vähem kinnisvara-, üürimis- ja äriteeninduse tegevusalal (0,7%) 1999. aasta sama perioodiga võrreldes.

Hariduse tegevusala madal brutokuupalk III kvartalis on seotud enamiku haridustöötajate puhkusetasu kajastamisega II kvartalis.

Keskmine brutopalk juulis oli 4621 krooni, augustis 4673 krooni ja septembris 4791 krooni.

Hetkel kuum