22. november 2000 kell 22:00

Kas erafirma teeks Kadaka turul lõpu piraatkaubandusele?

Ma ei alahindaks kogu politseistruktuuri selle eest, et selline asi seal Kadaka turul on toimunud. See on ilmselt rohkem viide politseile, et ta peaks korrigeerima oma töötajate eetilist poolt. Samas ma ei arva, et probleem täielikult laheneks erafirma puhul. See ei oleks lahendus. Põhimõtteliselt on erafirma ärihuvides töötav ettevõtmine.

Tegelikult peaksid riigi raha eest töötama politseistruktuurid, et niisugused seadusterikkumised nagu see piraatkaubandus oleksid kontrolli all. Ega riigi olukord ei ole ka nii lihtne, et leida erafirmale raha, kuigi see kord peaks olema riigi poolt, politseistruktuuride poolt tagatud. Seetõttu puht riigilisest vaatekohast ma arvan, et erafirma ei lahendaks asja ja tekitaks lisakulutusi. Samas ma ei alahinda ühtegi erafirmat, kahtlemata nad teeksid tublisti tööd, kui neile see ülesanne pannakse. Minu seisukoht on, et politsei eetilist atesteerimist vms tuleb teha.

Turu juhtkonnal on võimalus tellida erafirmalt korrapidamine neile kuuluval territooriumil selliselt, et see ka efektiivselt toimiks ja piraattoodetega kauplemine lõpeks. Loomulikult on kõigi, ka erafirmade abi piraatluse tõkestamisel väga teretulnud.

Antud olukorras tundub, et ajal, mil me töötame välja seadusemuudatust, mis paneks kauplemiskoha omanikule suurema vastutuse ja seoks tegevusloa saamise otseselt seal toimuva tegevuse seaduslikkusega, on turu omanikel küll viimane aeg tagada seadusliku kauba müük oma kauplemiskohas.

See on riigi ülesanne. Kui olin Tallinna volikogu korrakaitsenõunik, tõstsime küsimuse, miks Kadaka turul müüakse piraatkaupa. Tallina prefektuuri esindaja kurtis: me ei saa vormis märkamatult turule minna, nad saavad aru, et oleme politseinikud. Politseinike suhtumine on jäänud samaks. Reidid on nii ette valmistatud, et nad paistavad läbi. Pole suudetud teha tööd kanalitega, kust kaup tuleb.

Kui seda hakkab tegema erafirma, hakkab samamoodi keegi kellelegi maksma, et piraatkaupa saaks turustada.

Lahendus: Jüri Mõisa koondatud 500 politseinikust neli tagasi võtta, anda neile vorm ja panna patrullima Kadaka turule. Teha neile väljaõpe, et nad suudaks eristada kohapeal piraatkaupa originaalist. Anda neile õigus kohapeal teostada võetusi või algatada kohe kriminaalmenetlust ja võtta ära kaup, mille suhtes on kahtlusi. Ja teha nad vastutavaks selle eest, et seal ei oleks piraatkaupa.

Hetkel kuum