Ervin Soon • 29. november 2000 kell 11:39

Ida-Viru pakub poolte omavalitsuste alles jätmist

Ida-Viru maavanem teeb siseministrile ettepaneku senise 23 omavalitsuse asemel 11 alles jätmist.

Ida-Viru maavanema Rein Aidma sõnul soovis 8 omavalitsust jätkata endistes piirides, samuti pakkusid nii Kohtla-Järve kui Jõhvi välja kumbki oma suure liitüksuse moodustamist. Praeguse ettepaneku kohaselt jääb Jõhvi linn siiski omaette üksuseks ning Kohtla-Järve võib linnaosade kaupa liituda kas teiste ümberkaudsete omavalitsustega või jätta linnaosad eraldi üksusteks. Maavalitsuse haldusreformi komisjon jättis ka tulevased liituvate omavalitsuste keskused määratlemata.

Aidma lisas, et kuigi Avinurme vallavolikogu on varem avaldanud soovi liituda Lääne-Virumaaga, on nüüd tulnud volikogult soov jääda edasi Ida-Viru alla. Soovi liituda Mustvee linnaga Jõgevamaal on avaldanud ka Lohusuu vald, kuid Aidma sõnul on see soov põhjendamatu, kuna lävimiseks ei pea neid üksusi liitma ning maakond ostab juba praegu näiteks kiirabiteenust Mustveest.

Ida-Viru maavanem on seisukohal, et kuna Ida-Viru Alutaguse piirkonnas tuleb ühe ruutkilomeetri kohta 2-9 inimest ja teid on vähe, siis vallaametnike kättesaadavus ruumilises mõttes palju muutuda ei tohi.

Aidma ei pea praegu õigeks liita omavahel kaks Virumaad, kuna Ida-Viru tööstuspiirkond on Lääne-Viru põllumajanduslikust piirkonnast veel liiga erinev ning liitmisel peab riik ida pool hoidma nagunii piisavat ametnike esindust.

Hetkel kuum