Allan Soon • 7. detsember 2000 kell 7:51

Kuhu lähed, põllumajandusharidus?

Viie minuti pärast avab Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli direktor Toomas Sadeiko konverentsi 'Põllumajandushariduse ja täiendõppe arendamine Eestis'. Eesti põllumajanduspoliitikast tervikuna räägib avasõnavõtus Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot.

Türil tuleb arutusele põllumajandushariduse, sealhulgas kalandus-,

metsandus- ja aianduskoolide võrk, põllumajanduslike erialade

kutsestandardid, õppekavad ning praktika korraldus väljaõppekeskustes ja

taludes.

Samuti on kõne all täiskasvanute põllumajandusliku täiendõppe

korraldamine ja põllumajanduslike eriainete õpetajate ettevalmistamine.

Konverentsil osalevad Riigikogu ja omavalitsuste, taluliitude,

põllumajandustootjate, Eesti Noortalunike, Haridusministeeriumi, Eesti

Kaubandus- Tööstuskoja, Eksami- Kvalifikatsioonikeskuse ja

maamajanduslike kutseõppeasutuste esindajad.

Põllumajandusliku kutsehariduse ja täiendõppe arendamiseks Eestis on

sõlminud koostööprojekti Eesti Põllumajandusministeerium ja Taani

Toidu-, Põllumajandus- ja Kalandusministeerium. Koostööprojekti raames

toimuva konverentsi korraldavad Türi Tehnika- ja Maamajanduskool,

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning põllumajandusministeerium.

Konverents lõpeb reedel.

Hetkel kuum