Allan Soon • 7. detsember 2000 kell 14:48

ÜRO Arenguprogramm sulgeb oma esinduse Eestis

Reedel, 8. detsembril kell 10.00. teatab ÜRO Arenguprogramm (UNDP) Eesti Vabariigi peaminister Mart Laari osavõtul oma esinduse sulgemisest Eestis alates 1. jaanuarist 2001.

Aastatel 1993-2000 on ÜRO Arenguprogramm toetanud Eestis 36 projekti ligikaudu kahe miljoni dollariga (USD) oma vahenditest ja vahendanud ligikaudu kuut miljonit dollarit (USD) teistelt doonorriikidelt või organisatsioonidelt Eestisse.

Erinevate valdkondade hulgas on ÜRO Arenguprogramm toetanud muuhulgas mitte-eestlaste integratsiooni Eesti ühiskonda, vaesuse leevendamist, meeste ja naiste võrdõiguslikkust, tsiviilühiskonna arengut, informatsioonitehnoloogia võimalikult laia kasutamist. Alates 1995. aastast on ÜRO Arenguprogramm välja andnud Eesti Inimarenguaruannet. 8. detsembril ilmub viimane, kuues aruanne, mis on suures osas rahastatud ÜRO Arenguprogrammi poolt.

ÜRO Arenguprogramm alustas Eestis tööd 1993. aasta mais. Eesti Vabariigi valitsuse ja ÜRO Arenguprogrammi vahel sõlmitud koostöömemorandum näeb ette, et ÜRO Arenguprogrammi tegevused on seotud riigi ülemineku perioodiga. Olulise osana integreerumisprotsessist maailma on Eesti muutumas välisabi saajast riigist välisabi andvaks riigiks, mille tunnistuseks on 1999. aastal Riigikogu poolt vastu võetud Eesti arenguabi strateegia.

ÜRO Arenguprogramm on suurim rahvusvaheline arenguabiorganisatsioon, mida rahastatakse ÜRO liikmesriikide vabatahtlikest annetustest. ÜRO Arenguporgramm on tavapäraselt esindatud maailma neis riikides, mis on vähem edukad ning kus sisemajanduse kogutoodang inimese kohta on aastas 70 dollarit (USD) või vähem.

Olukorras, kus seni ÜRO tegevust koordineerinud institutsioon, ÜRO Arenguprogramm, on lahkumas, on arutlusel ÜRO tegevuste edasine koordineerimine Eestis. Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele 31. oktoobrist k.a. on Eesti Vabariigi Välisministeeriumi juurde moodustatud töögrupp, kes peab tegema ettepanekud ÜRO edasise Eestis kohaloleku võimaliku vormi ja sisu kohta Vabariigi Valitsusele 19. detsembriks k.a.

Üritus leiab aset Stenbocki majas. ÜRO Arenguprogrammi poolt võtavad üritusest osa hr. Jakob Simonsen, ÜRO Arenguprogrammi Euroopa ja SRÜ riikide osakonna direktori kohusetäitja ja pr. Petra Lantz-de Bernardis, ÜRO alaline esindaja Eestis.

Hetkel kuum