Madli Zobel • 11. detsember 2000 kell 12:17

Energiaseadus läheb selgemaks

Valitsus kiidab homsel istungil tõenäoliselt heaks Energiaseaduse ja Riigilõivuseaduse § 189 muutmise seaduse eelnõu, mis kõrvaldab ebatäpsusi ja väiksemaid vastuolusid, mis takistavad seaduse ühest tõlgendamist.

Samuti kaasajastatakse energiaseadus tulenevalt EL õigusaktidega harmoneerimisest ning energiaturu avamisest. Erinevate tõlgenduste vältimiseks on täpsustatud selliseid mõisteid nagu biokütus ja võrguühenduse kasutamisen ehk võrguteenus.

Üheks seadusemuudatuse eesmärgiks on alla 50000 MWh aastase kogusega soojusenergia müügi vabastamine energiaseaduse regulatsiooni alt, kuna sellised soojusenergiaettevõtjad on enamasti kohaliku tähtsusega ja nende tegevus puudutab ainult antud valla või linna elanikke. Tavaliselt on sellised soojusettevõtted kohaliku omavalitsuse omandis, millega on tagatud omavalitsuse kontroll nende üle.

Hetkel kuum