12. detsember 2000 kell 22:00

Finantsjärelevalve kavas valitsusasutusena

Rahandusministeeriumi esimesel korral esitatud eelnõu nägi ette finantsjärelevalve loomise Eesti Panga alluvuses, kuid justiitsministeerium seda ei kooskõlastanud.

?Uue eelnõu esitamine oli suhteliselt lihtne, kuna ettevalmistustöö käigus on käsitletud nii keskpangale alluvat kui ka sõltumatu valitsusasutusena töötavat järelevalvet,? ütles rahandusministeeriumi finantsteenuste osakonna kindlustuse talituse juhataja Siiri Tõniste.

Rahandusministeerium leiab, et äsja kooskõlastamisele saadetud eelnõu säilitab loodava järelevalveasutuse sõltumatuse.

Kuna uuel asutusel on oma nõukogu ning juhatus, puudub valitsusel võimalus asutuse tegevust poliitiliselt mõjutada, samuti finantseerivad asutust turuosalised, märkis ministeerium.

Ministeeriumi hinnangul annavad garantiid uuele asutusele suurema sõltumatuse, kui on kaitsepolitseil ning mõnedes aspektides isegi riigikontrollil või kohtutel, sest ka kaudne mõjutamisvõimalus finantseerimise kaudu on välistatud.

Rahandusministeerium saatis uue eelnõu ka Eesti Pangale ning palub kommentaare keskpanga eelmisel nädalal esitatud arvamusele, et valitsus ei suuda pakkuda uuele asutusele piisavalt tagatisi sõltumatuseks.

Ministeerium ootab Eesti Pangalt seletust, mille poolest ei ole eelnõuga sätestatavad garantiid piisavad sõltumatuse tagamiseks.

Eesti Pank arvustas möödunud nädalal teravas toonis valitsuse kava luua ühtne finantsjärelevalve valitsusasutusena, mitte Eesti Panga alluvuses.

Eesti Panga hinnangul ei ole kindel, kas järelevalveasutuse kui valitsusasutuse moodustamist suudetakse ressurssidega katta ning piisaval määral tagada selle sõltumatus.

Novembri algul rahandusministeeriumis valminud finantsinspektsiooni seaduse eelnõu kohaselt oleks inspektsioon olnud Eesti Panga juures asuv asutus, mis on otsustes sõltumatu.

Eelnõu väljatöötamisel olid kaalumisel ka valitsusasutuse ning avalik-õigusliku isiku vorm.

Justiitsminister Märt Rask märkis kirjas rahandusministeeriumile, et finantsjärelevalve asutus peab olema valitsusasutus ja kuuluma rahandusministeeriumi valitsusalasse.

Ka pani Rask kahtluse alla ka Eesti Panga praeguse pädevuse teostada pangajärelevalvet.

Ühtse finantsjärelevalve loomine, mida on Eestilt nõudnud ka Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), on kestnud mitu aastat. Protsess takerdus peamiselt osapoolte erimeelsustesse, kelle alluvuses uus inspektsioon töötama hakkab.

Autor: BNS

Hetkel kuum