Inge Rumessen • 14. detsember 2000 kell 12:21

Rakvere vallavalitsus pettis riiki

Riigikontroll avastas Rakvere vallavalitsuses tehtud kontrolli käigus, et ligi möödunud kahe aasta jooksul määrati toimetulekutoetuste ning täiendavate sotsiaaltoetuste arvel valla elanike hooldekodu kulude katmiseks kokku 82,8 tuhat krooni.

Tegelikult maksti eelnimetatud summa välja valla eelarve rahast, kasutamata selleks riigieelarve vahendeid. Seega näidati Lääne-Viru Maavalitsusele esitatud aruandluses riiklike sotsiaaltoetuste maksmise kulud tegelikest suuremana ning osa riigieelarvest sotsiaaltoetuste maksmiseks ettenähtud raha jäi vallavalitsuse kasutusse muude kulude katmiseks.

Paljudel juhtudel maksti toetusi suvaliselt, ilma perekonna koosseisu, tulude ja kulude suurust ning toimetulekupiiri arvestamata. Ebaõigete määramiste arv moodustas 1999. aastal toimetulekutoetuste määramise üldarvust juba jaanuaris 43%. Ka hilisemal perioodil ei olnud paljudel toetuste arvutamise juhtudel järgitud õigusaktides toodud põhimõtteid. Seetõttu maksti 1999. aastal õigustatud isikutele toimetulekutoetusteks ettenähtust rohkem 4,1 tuhat krooni ning vähem 26,6 tuhat krooni.

Mitmel juhul oli toimetulekutoetusteks ettenähtud raha arvel makstud sisuliselt töötasu. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramisel puudusid mitmel juhul taotlejate avaldused ning kuludokumendid, mõnel juhul puudus toetuse määramiseks Vallavalitsuse korraldus.

Riiklike sotsiaaltoetuste maksmisel rikuti mitmel juhul õigusaktides kehtestatud nõudeid: toetus kanti üle varem tekkinud võlgade katmiseks, toetust ei makstud välja igakuuliselt.

Hetkel kuum