20. detsember 2000 kell 22:00

Mida ettevõtted taotlevad ja mis on ISO?

Vastuseks 15. detsembri Äripäevas ilmunud kirjutisele ?Raha hakkab keerlema ümber ISO?. Mind ajendas kirjutama tervet artiklit läbiv ISO ja ISO 9001 mõistete väärkäsitlemine.

Mida siis ikkagi ettevõtted taotlevad ja mis on ISO 9000?

ISO on Rahvusvahelise standardiorganisatsiooni International Organization for Standardization logo ja rahvusvaheliste standardite tähis. ISO 9000 sarja standardid on ühed paljudest, kuigi enimtuntud standarditest.

Ettevõtted taotlevad ikkagi kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati, mis tugineb standardile ISO 9001 või siis standardile ISO 14001, kui soovitakse sertifitseerida keskkonnajuhtimissüsteemi.

Kõik ISO liikmed, nende hulgas ka Eesti Standardikeskus, on kohustatud kaitsma ISO mainet ja ühtsust.

Kogu maailmas leviv vale reklaam kahjustab ISO mainet ja kogu kvaliteediringi (standardimine-sertifitseerimine-akrediteerimine- turujärelevalve).

ISO juhib tähelepanu sellele, et ISO ise ei paku sertifitseerimis- või akrediteerimisteenust vastavalt ISO standarditele. Sellist teenust osutavad sõltumatud sertifitseerimisorganid.

ISO 9000 on suur äri, mis nii nagu iga teinegi äri, kus liiguvad suured rahad, tõmbab ligi nutikaid ärimehi.

Äripäeva artikli pealkirjas toodud väidet ? raha hakkab keerlema ümber ISO ? on raske ümber lükata või kinnitada. Küll aga saab öelda, et tegemist on eksitava sõnumiga. Millised rahad liiguvad Rahvusvahelise standardiorganisatsiooni ISO ümber, on raske ennustada, ja kas seda nüüd rohkem või vähem keerleb, sellele saaks vastuse ISO finantsaruannetest.

Artiklit alustatakse täiesti korrektselt, kuid siis aetakse kõik väga olulised mõisted segamini. Tsiteerin: ?Üheks põhjuseks, miks paljud ettevõtted ISO poole püüdlevad, on hirm tuleviku ees? või ?alltöövõtjate hulgaski on ISO omanikke??

ISO liikmeks saab olla igast riigist ainult üks ? rahvuslik standardiorganisatsioon. Vaevalt, et ettevõtted üldse püüdlevadki ISO liikmeks ja võimalust selleks saada neil polegi. Mõeldamatu, et firmad ISO omanikukski saavad. Säärane valede mõistete kasutamine ja propageerimine loob väärarusaamist ISOst.

Ettevõtted taotlevad kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati, mida on võimalik saada standardi ISO 9001:2000 nõudeid täites. (Kuni 2000. aastani olid sertifitseerimise aluseks standardid ISO 9001, ISO 9002 ja ISO 9003.)

ISO 9001 standardi järgne sertifikaat ei ole tõendajaks, et toode või teenus on kvaliteetne. See tõendab, et tootmine toimub ettevõttes, kus on sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on omakorda eelduseks kvaliteetsele toodangule või teenusele.

Hetkel kuum