Raimo Ülavere • 2 veebruar 2001

Tallinnas tuleb endiselt järgida parkimiskorda

Autode parkimisel tuleb jätkuvalt järgida linnavolikogu poolt üleeelmisel aastal kehtestatud korda. Riigikogus vastu võetud puudulik liiklusseadus Tallinna parkimiskorraldust ei mõjuta, teatas linnavalitsus.

Tallinna linnavalitsuse juriidiline nõunik Kalle Liiv ütles, et Tallinna linnavolikogu 23. septembri 1999 aasta määrus sõidukite tasulise parkimise kehtestamise kohta on korrektne ja kehtiv ning selle seaduse alusel toimuv parkimistrahvide määramine on igati seaduslik.

Liiv põhjendas linnavalitsuse juristide ühist seiskohta sellega, et linnavolikogu vastav määruse tugineb mitmetele seadustele. 'Seadus tugineb kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, haldusõiguste rikkumise seadustikule, turvateenistuse seadusele, tarbijakaitse seadusele ja Tallinna põhimäärusele ning vaid ühe komponendina toetuti liiklusseaduse paragrahvidele,' ütles Liiv. Seetõttu ei muuda ühe osa - liiklusseaduse - äralangemine iseenesest ja automaatselt õigustühiseks linnavolikogu määrust.

Hetkel kuum