Practical Shooting viib relvakonflikti olukorda

Turvaliseks käitumiseks relvakokkupõrke tingimustes on ka Eesti relvaomanikud leidnud huvitava võimaluse oma taset hoida ja arendada spordiala Practical Shooting kaudu.

Tiirus täpsuse peale märklauda lastes tuleb tugevalt keskenduda. See pole aga sama reaalses elus toimuvate kriisisituatsioonide lahendamisega. Tegelikkuses pole aega võtta sisse laskeasendit, me ei tea, kust oht võib ähvardada.

1950ndatel pandi USAs alus täiesti uut tüüpi laskealale. ?Eesmärk oli luua täiesti uut tüüpi treeningprogramm neile, kes pidid oma käsirelva kasutama reaalsetes ohuolukordades. Praktiline laskmine kogus kiiresti populaarsust ning levis ka tavarelvaomanike hulgas,? räägib relvaklubi Reval asutaja Tõnu Adrik, kelle eestvedamisel tegeletakse Eestis alaga 1999 aastast.

Praktiline laskmine kujutab endast erinevate märkidega taktikalist rada. Kasutatakse inimsilueti kujulisi kartongmärke ? ühed on kurjategijad, keda tuleb lasta, teised süütud kõrvalseisjad, kelle tabamist peab vältima. Seega ei loe ainult kiirus, ka mõte peab liigutusele järgi jõudma.

Praktilises laskmises võb kasutada liikuvaid märke, sest ka tavaelus ei seisa kurjategija paigal ega oota tabamust.

Laskeharjutuses kasutatakse tihti vaheseinu, autosid, majanurki, uksi ja aknaid imiteeerivaid vahendeid jne.

Keelatud on paigaldada relvadele lisaraskusi ning kompensaatoreid, mis muudavad relva tasakaalupunkti ning vähendavad tagasilöögi suurust jms. Lubatud on kasutada üksnes masstoodangus olevaid relvi, laskemoona ja varustust.

Practical Shooting võistlusi ja harjutusi viiakse läbi Tallinna ümbruse välitiirudes. Üritustest võivad osa võtta pea-aegu kõik soovijad. Registreerimiseks ja lisainfo saamiseks tuleb pöörduda harrastajaid koordineerivasse relvaklubisse Reval.

Olles relvaomanik pean suutma ka minu vastutusel oleva tulirelvaga ümber käia. Selline oskus tõstab nii minu kui ka ümbritseva keskkonna turvalisust. Lisandub sportlik huvi võimalikult heade tulemuste saavutamisel. Põnev on kiiruse ja täpsuse vahel balansseerida, töötav võimas tulirelv lisab ka adrenaliini.

Hoolimata tugevatest paukudest ja ajapiirangust, tuleb pidevalt mõelda ohutusele ja hoolikalt valida märklaudu.

Spordialade valikul olen alati praktilist väärtust oluliseks pidanud, nii ka siin - lõbu, enesevalitsemise ja täpsuse arendamine annab lõpptulemusena oskuse relvaga sihipäraselt ümber käia.

Praktilist laskmist julgen soovitada kõigile, kel tulirelv olemas. Oskamatu tulirelva käsitsemine peidab endas suuremat ohtu, kui relva mitteomamine ründe korral. Simulatsioon aitab reaalohu korral taktikaliselt õigeid otsuseid teha.

Hetkel kuum