Madli Zobel • 11. juuni 2001 kell 16:00

Homne eelinfo

Andres Bergmanni kanditud vara tagasivõitmise istung Tallinna Linnakohtus.

Haridusministeeriumi hoone enampakkumise tähtaeg.

Põhja-Tallinna halduskogu otsus Paljassaaarele tuulikute ehitamisest.

Riigikogus jätkub metsaseaduse muutmise ning riigikontrolli seaduse eelnõu teine lugemine.

Teisele lugemisele tulevad ka jäätmeseaduse ning isikut tõendavate dokumentide seaduse ja digitaalallkirja seaduse muutmise seaduse eelnõu, jätkub maksukorralduse seaduse, tulumaksuseaduse, maamaksuseaduse ja kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine, samuti maksukorralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu.

Jätkub Riigikogu otsuse 'Vabariigi Valitsusele volituste andmine Edelaraudtee AS-i infrastruktuuril reisijateveo doteerimiseks aastatel 2000-2009' muutmise otsuse eelnõu arutelu. Menetlemisele tuleb Riigikogu otsuse 'Eesti Liikluskindlustuse Fondi nõukogu liikmete nimetamine' eelnõu.Esimesele lugemisele tuleb riikliku pensionikindlustuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu.

Streikida kavatsevad bussijuhid kohtuvad Tallinna abilinnapea Ivar Virkusega.

Seminar 'Põllumajandussaaduste hindade areng ja seda mõjutavad tegurid'.

Valitsuse istung.

Hetkel kuum