ÄP fototoimetus • 10. oktoober 2001 kell 22:00

Eesti alustas esimese Balti riigina koostööd Europoliga

Koostööleping Eesti ja Europoli vahel võimaldab senisest intensiivsemat ja efektiivsemat teabevahetust Europoli, Euroopa Liidu riikide ja Eesti vahel võitluses rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega.

Eesti õiguskaitseasutused ja Europol hakkavad tegema koostööd operatiivsel, tehnilisel ning strateegilisel tasemel jälitus- ja muu teabe, sealhulgas isikuandmete vahetamise osas, Europoli riiklik kontaktpunkt hakkab olema keskkriminaalpolitseis.

Täiendavalt saadetakse Europoli peakorterisse Hollandisse Haagi ka sideohvitser, kelle õigused, kohustused ja ülesanded on määratud kindlaks koostöölepingu lisas.

Europol on Euroopa Liidu kriminaaljälitusorgan, mille ülesandeks on kuritegevusalase teabe vahetus. Europoli konventsioon jõustus 1. oktoobril 1998 ja Europol alustas oma tegevust täies ulatuses 1. juulil 1999.

26.04. 2000 alustas Europol koostöö tõhustamise eesmärgil läbirääkimisi 24 riigi ning kolme organisatsiooniga, esimesena allkirjastati koostöölepingud Norra ja Islandiga, Eesti kuulub teise gruppi koos Ungari, Sloveenia ja Poolaga.

Siiani on Europol andnud Eesti politseile kõrge hinnangu jälitusteabe kogumise ja analüüsi ning piisavate andmekaitse meetmete kohaldamise osas Eesti õiguskaitseasutustes.

___________________________________________

www.europol.eu.int

Autor: ÄP

Hetkel kuum