10. oktoober 2001 kell 11:12

ERDA finantseerib Paldiski infrastruktuuri arendamist

EAS Regionaalarengu Agentuuri (ERDA) finantskomitee otsustas eraldada Paldiski linna ettevõtlust toetava infrastruktuuri arendamiseks 542 tuhat krooni.

Eraldatavaid vahendeid kavandab Paldiski linn kasutada endises militaarkasutuses olnud alal vee- ja kanalisatsioonitrassi renoveerimiseks, elektriliini rajamiseks ja ühe tänava korrastamiseks.

Infrastruktuuri arendamise projekt on seotud eelkõige kaatreid tootma hakkava OÜ Bell Boats käivitamisega, kuid loob head eeldused ka järgmistele ettevõtjatele samas piirkonnas. Bell Boats kavatseb kaatrite tootmiseks luua Paldiskisse 42 uut töökohta.

ERDA finantskomitee kinnitas ka regionaalsete programmide komiteede varasemad otsused üle 350 tuhande krooniste toetuste kohta.

Saarte programmi projektidest kinnitas finantskomitee komisjoni otsused Kuressare kindluse vallide ja bastionide renoveerimistööde finantseerimiseks 400 tuhande krooni ja Kõpu tuletorni kui turismiobjekti infrastruktuuri arendamiseks 916 tuhande krooni ulatuses.

Tööstuspiirkondade projektidest kinnitati Narva-Jõesuu linnavalitsuse avaliku ranna rajamise projekti rahastamiseks 496 tuhande krooni ning Jõhvi kindluskiriku ehituslike tööde jätkamiseks 68 tuhande krooni ulatuses. Kindluskiriku sisekujunduse ja ekspositsiooni finantseerimiseks tehakse otsus järgmisel koosolekul täiendavate andmete saamisel.

EAS Regionaalarengu Agentuuri finantskomitee pädevusse kuulub otsuste tegemine agentuuri eelarvest 350 tuhande kuni 10 miljoni krooni suuruste rahaeralduste kohta. 7-liikmelist finantskomiteed juhib Rapla maavanem Kalle Talviste.

Hetkel kuum