22. oktoober 2001 kell 13:09

Valitsus arutab homme 500 krooni bensiinihüvitise piirmäära kahekordistamist

Vabariigi Valitsus arutab ja otsustab homme Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäära muutmise eelnõu heaks kiitmise.

Määruse eelnõu eesmärgiks on tõsta Vabariigi Valitsuse 07.03.2000 määruses sätestatud avalikule teenistujale, töötajale ja juriidilise isiku juhatuse või juhatust asendava organi liikmele seoses tema isiklikus omandis oleva või kapitalirendile võetud sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise piirmäära. Sätestatud piirmäära sisse jäävaid hüvitisi ei loeta erisoodustuseks ega maksustata tulumaksuga.

Alates 1993. aastast on nimetatud hüvitise piirmääraks olnud 500 krooni kuus ühe isiku kohta. Arvestades vahepealsetel aastatel aset leidnud mootorikütuse hinnatõusu ja iga-aastast inflatsiooni peab Rahandusministeerium põhjendatuks tõsta piirmäära 1000 kroonini.

Hüvitise piirmäära tõstmise tulemusena jääb riigieelarvesse prognooside kohaselt laekumata kuni 5 miljonit krooni, mida on võetud arvesse 2002. aasta riigieelarve koostamisel.

Hetkel kuum