28. oktoober 2001 kell 22:00

Ka äriseadustik vajaks kohendamist

27. septembril 2001 täiendas riigikogu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 50 lõikega 2.

Selles täienduses nähakse muu hulgas ette, et vallavanemad ja linnapead ei või kuuluda kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhtorganisse.

Tegelikkuses tähendab see, et kui vallale või linnale kuulub mõne osaühingu teatud osa või aktsiaseltsi mõned aktsiad, siis ei või selle valla või linna vallavanem või linnapea olla sellise osaühingu (resp aktsiaseltsi) juhatuse või nõukogu liige.

Osaühingu või aktsiaseltsi ning nõukogude ja juhatuste n-ö komplekteerijad juhinduvad oma tegevuses äriseadustikust ega pruugi olla teadlikud sellest, millest on juttu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses. Seetõttu oleks vajalik teha sellekohane täiendus ka äriseadustiku paragrahvis 180 lg 3 (kes ei või olla osaühingu juhatuse liikmeks) ning paragrahvis 308 lg 3 ja paragrahvis 318 lg 4 (kes ei või olla aktsiaseltsi juhatuse või nõukogu liikmeteks).

Praegu pole kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Äriseadustiku mainitud paragrahvid omavahelises kooskõlas.

Ühtlasi tuleb silmas pidada, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse selline täiendus ei võta vallavanematelt ega linnapeadelt õigust kuuluda selliste äriühingute juhtorganitesse, kus pole kohalikul omavalitsusel osalust.

Hetkel kuum