12. november 2001 kell 22:00

Eesti majandusvabadus kategooriate kaupa

1. Kaubanduspoliitika 1 (enne 1) ? peamiselt tollivaba riik. Tollid toidukaupadele ja põllumajandussaadustele nende riikide suhtes, kellega puudub vabakaubandusleping, on WTO tollipraktika piires.

2. Üldine maksukoormus 3.5 (enne 3.5) ? valitsuskulud moodustasid 35,8 SKPst, mida peetakse väga suureks. Maksumäärad on samas madalad, mis parandab üldnäitajat. Tunnustatakse proportsionaalset 26protsendilist tulumaksumäära. Sellegipoolest Eesti reitingus halvim näitaja.

3. Valitsuse sekkumine majandusse 2 (enne 2) ? valitsus tarbib 24 (enne 22,6) SKPst. Riigiettevõtted andsid 1,5 (enne 1,9) Eesti kogutuludest.

4. Monetaarpoliitika 2 (enne 3) ? inflatsioonitempo langeb.

5. Välisinvesteeringud ja kapitali vaba liikumine 1 (enne 1) ? tunnustatakse piirangute puudumist kapitali liikumisele ja kasumi repatrieerimisele. Väliskapital võib omandada kinnisvara, tema kohtlemine on võrdne kodumaise kapitaliga.

6. Pangandus ja rahandus 1 (enne 2) ? hästi arenenud, kommertspangad pakuvad laia teenuste valikut. Tunnustatakse piirangute vähesust. Reitingut parandas Optiva panga müük Sampole.

7. Palgad ja hinnad 1 (enne 2) ? turg määrab palgad ja hinnad, piirmäärad on jäänud vaid kütusele ja üürile.

8. Õigussüsteem 2 (enne 2) ? tunnustatakse valitsusest sõltumatust ja liikumist efektiivse omandiõiguste kaitse suunas.

9. Piirangud ja bürokraatia 2 (enne 2) ? tunnustatakse piirangute läbipaistvust ja ühetaolisust. Märgitakse ära kohatist liigset bürokraatiat ja võimalust altkäemaksuks. Ettevõtlusega alustamine on lihtne ja korruptsioonivaba.

10. Must turg 2.5 (enne 2) ? ainus näitaja, mis on aastaga halvenenud. Must turg, eriti intellektuaalse omandi puhul, on keskmise aktiivsusega.

Majandusvabaduse indeksi 2002. ja 2001. aasta seletuskirjadest Eesti kohta (lühendatult).

Hetkel kuum