Linn kaalub kanalisatsiooniga liitumise tasu täielikku hüvitamist

04. detsember 2001, 14:35

Tallinna linnavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasu arutav komisjon pooldab liitumistasu hüvitamist kuni 100 protsendi ulatuses esimesel aastal.

Abilinnapea Ivar Virkuse juhitav komisjon jõudis sellisele otsusele oma eelmisel kokkusaamisel. Täna arutati lisaks sunnimehhanisme kanalisatsioonivõrguga liitumiseks, samuti näiteks liitumistasu piirmäära korrigeerimise võimalusi ning vajalikke samme vältimaks hüvitamismäära tõstmisest tekkivat liigset survet linnaeelarvele.

Komisjon pidas vajalikuks valmistada ette ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusesse muudatusettepanek, mille kohaselt keelustataks kogumiskaevude kasutamine pärast seda, kui liitumisvõimaluse tekkimisest on möödunud kolm aastat. Seaduse muutmisel tehtaks vajalikud muudatused ka linna õigusaktidesse.

Samas poleks kogumiskaevude keelustamisel välistatud ka erandi tegemine neile, kes kasutavad pinnast mittesaastavaid plastmassist heitveemahuteid. Taolise erandi tegemise otstarbekuse hindamine pandi ülesandeks säästva arengu ja planeerimise ameti keskkonnaspetsialistidele.

Seoses liitumistasu hüvitamise võimaliku suurendamisega oli komisjon ühtlasi seisukohal, et AS Tallinna Vesi esitatud kalkulatsioonid liitumistasu piirmäära muutmiseks vajavad kontrollimist, kuna liitumistasu hüvitatakse linnaeelarvest.

'Kui liitumistasu hüvitatakse täielikult, siis kodaniku jaoks ei oma liitumistasu suurus tähtsust, kuid linna jaoks küll,' märkis Virkus. 'Linn peab jälgima, et ta tüssata ei saaks.'

Kommunaalamet kontrollib vastavalt komisjoni otsusele üle AS Tallinna Vesi kalkulatsioonides esitatud andmed kohta, mis on liitumistasu arvutamise üheks aluseks.

Senikehtiv piirmäär on 40 krooni ruutmeetri kohta, AS Tallinna Vesi kalkulatsioonide kohaselt aga peaks see olema 63,86 krooni ruutmeetrilt.

Komisjon pidas vajalikuks vaadata läbi AS Tallinna Vesi investeerimiskava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks, et seda hajutada juhul, kui hüvitamismäära suurendamine hakkaks linnaeelarvele liialt suurt survet avaldama.
Linnavalitsus moodustas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja liitumistasu hüvitamise juhendi muutmise ettepanekute läbitöötamise komisjoni 14. novembri korraldusega.

Ivar Virkuse juhitavasse komisjoni kuuluvad linnavolikogu, ettevõtlusameti, kommunaalameti ning säästva arengu ja planeerimise ameti esindajad.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing