Virkko Lepassalu • 14. jaanuar 2002 kell 13:04

Patarei vangla hoone läheb Riigi Kinnisvara ASle

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna talitusejuhataja Regina Rebase väitel kavatsetakse Patarei vangla käesoleva aasta 3-4. kvartalis tühjaks kolida ning hoone Riigi Kinnisvara ASle üle anda.

Mis Patarei vangla hoonetest edasi saab, ei otsusta enam justiitsministeerium, vaid Riigi Kinnisvara AS. Kui hoonekompleks müüki läheb, kujuneb selle hinnaks tõenäoliselt umbes 200 miljonit krooni, sest 1995. aastal hindas Laansoo kinnisvarabüroo tema hinnaks 189,8 mln krooni.

Patarei vangla hoonekompleksis on üldpinda 17 882 ruutmeetrit. Hoone on muinsuskaitse all, mis seab tema remondile piiranguid.

Lisaks Patarei vangla kompleksile peaks justiitsministeeriumile kuuluma ka seal kõrval asuv lennusadam, kus peremehetseb firma BPV. Kogu sealse rannapiirkonna väljaarendamine kujuneks kinnisvaraekspertide arvates umbes miljardikrooniseks äriks.

1995. a proovis vanglaid haldav ja valvav täitevamet justiitsministeeriumi

vahendusel Patarei ja Lennusada kompleksile ostjat leida, kuid ei saavutanud kokkulepet projektijuhi konkursi võitnud Laansalu Kinnisvara ASga. Lisaks segas projekti elluviimist lennusadamas tegutsev firma BPV, keda ei õnnestunud sealt välja tõsta.

Justiitsministri poolt 2000. a kinnitatud vanglate arengukava kohaselt peaks Patarei vangla tegutsemise lõpetama aastal 2003, kui saab valmis Tartu uus nn eurovangla.

Hetkel kuum