Sulev Oll • 17. jaanuar 2002 kell 9:51

Püügilubade viibimine jätab riigi loamaksuta

Kuna piiratud kalapüügi lubade taotlused tuleb esitada alles 1. jaanuariks ja lubade väljaandmine nihkub seega uude aastasse, jääb riigil vähemalt jaanuarikuu eest loatasu saamata.

'Näiteks Võrtsjärvele saame väljastada 60 võrgu panemise loa ja ühe võrgu eest tuleb tasuda 100 krooni kuus, samas saame lubasid jaotama hakata alles veebruaris,' ütles Viljandimaa keskkonnateenistuse juhataja Veikko Kunberg. 'Seega jääme ilma kuuest tuhandest kroonist.'

Lisaks üha suurenevale püügiloa taotlejate arvule takistas lubade väljaandmist ka keskkonnaministri vastava määruse puudumine. Määrus keskkonnaministri 22. detsembri 2000 määruse nr 79 «Piiratud kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise kord ja kalapüügiloa vorm» muutmise

kohta avaldati alles 16. jaanuari Riigi Teatajas.

Samas ütles Lääne-Virumaa keskkonnateenistuse kalandusspetsialist Leo Bergström, et ta andis lube välja ka siis, kui uus määrus veel ilmumata oli. 'Samas on püügiloa taotlejaid olnud paar tükki. 'Põhiliselt tahetakse lube alates märtsist või aprillist,' sõnas ta. 'Ja ilma loata meil keegi ei jää.'

Hetkel kuum