Sulev Oll • 5. märts 2002 kell 8:20

Kinnisvara osakaal liisinguportfellis tõusis 28 protsendini

Suurim muutus 2001. aasta liisingupportfellis on kinnisvara osakaalu kasv. Aastaga tõusis kinnisvara osakaal 23lt protsendilt 28ni. 'See on märkimisväärselt hea tulemus,' ütles Eesti Liisingühingute Liidu tegevdirektor Reet Hääl.

Valdav enamus (57%) kinnisvaraliisingust on seotud eraisikute korterite ja eramutega, juriidiliste isikute poolt moodustavad olulise osa (18%) büroohooned.

Varade lõikes liisinguportfellis aastaga erilisi struktuurinihkeid toimunud pole. Tööstusseadmete ja sõidukite osakaal on jäänud läbi aastate samaks, olles aastal 2001 vastavalt 20% ja 28%.

Veokite osakaal koguportfellis on näidanud pidevat langustendentsi, jäädes eelmisel aastal püsima 13% tasemele.

Kui Euroopas keskmiselt moodustab liisingportfellist ligi 11% kontoritehnika, siis siin on Eesti liisingfirmadel Reet Hääle hinnangul kõvasti arenguruumi. 'Meil on vastav osa vaid pisut alla 2%,' sõnas ta.

Hetkel kuum