Kadi Heinsalu • 20. märts 2002 kell 9:37

ÄP seminar: ettevõtja peab võlaõigusseadusest leidma tarbijaid kaitsvad punktid

Ettevõtja seisukohalt on võlaõigusseaduse olulised muutused lepinguvabaduse printsiibi juurutamine, paindlikumad võimalused lepingute sõlmimiseks klientide ja tarbijatega, rääkis justiitsministeeriumi kantsler Priidu Pärna tänasel ÄP seminaril.

Teiselt peaks Pärna sõnul selle seadusega seoses ettevõtja tähelepanu juhtima tarbijakaitse- ja sotsiaalsetele klauslitele, sest osal juhul lepinguvabadust ei eksisteeri. Näiteks pannakse praegu tarbijatele tihti ette pangas, krediidiasutustes, kindlustusseltsis ette lepingutingimused väga väikses kirjas, millest ei pruugi kohe aru saada. Need tingimused võivad lepingutes olla ka edaspidi, kuid ei tohi sisaldada teatud punkte, ja need välistavad tüüptingimused ongi võlaõigusseaduses kirjas.

'Mis puudutab tarbijakrediite, järelmaksukaarte jne, siis seal samad küsimused: tarbija positsiooni on seadus tõstnud ja finantsinstrumendid tuleb teenuse pakkujal üle vaadata,' lisas Pärna.

Hetkel kuum