Heidit Kaio • 26. märts 2002 kell 10:50

Tallinn soovib osta sisse kontrolöri teenust

Tallinna linnavalitsus kavatseb homsel istungil edastada volikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt viiakse läbi riigihange pileti-, taksoveo- ja parkimiskontrolli sisseostmiseks eraettevõtjalt.

Kontrolliteenuse sisseostmine erafirmalt võimaldab linnal aasta jooksul arvestuslikult kokku hoida kuni 8,3 miljonit krooni.

Kontrollifunktsioonide sisseostmise eesmärgiks on efektiivsuse tõstmine ja piletitulu suurendamine. Linn vabaneks operaatori kohustustest kontrollimisel, samuti sisekontrolli üleannetest mainitud valdkonnas, kontrolöride koolitusest ning nende varustamisest eririietuse ja -vahenditega. Väheneks ka linnametnike arv ja eelarvelised kulutused nende ülalpidamiseks.

Riigihankega soovitakse leida kvalifitseeritud ning vastava struktuuri ja kogemustega firma, kellega sõlmitakse leping linnale fikseeritud piletitulu tagamiseks.

Abilinnapea Toivo Ninnase sõnul peab konkursi võitja pakkuma soodsamat hinda, võrrelduna tänaste kulutustega kontrolöridele ühistranspordis ja parkimises, mis moodustavad ligi 9,6 miljonit krooni aastas.

'Eraettevõttel on võimalik pakkuda paremat hinda, ühendades kontrollteenistuste juhtimisstruktuurid ning rakendades paindlikumat palgakorraldust. Üheks linnapoolseks tingimuseks on, et pakkuja kohustub tööle võtma vähemalt 75 protsenti senistest ühistranspordi ja parkimise kontrolöridest,' ütles Ninnas.

Abilinnapea sõnul hakkaksid trahvid ka edaspidi laekuma otse linnaeelarvesse ning kontrollteenuse korraldaja ei teeni sissenõutud trahvide arvelt. 'Lepingus fikseeritud summast ülelaekunud rahast saab ettevõtja preemiaprotsente,' ütles Ninnas.

Käesoleval ajal teostavad parkimis- ja taksokontrolli Tallinna liikluskorralduskeskus, piletikontrolli säästva arengu ja planeerimise amet.

Hetkel kuum