Raimo Ülavere • 7. mai 2002 kell 8:10

Tallinna linna maksutulu veidi vähenenud

Tallinna linnale laekus nelja kuuga maksutulu 625,28 miljonit krooni, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,1 mln krooni vähem.

Maksutulu oli laekunud eelarvesse kavandatud mahust 31,7%.

Selle aasta nelja esimese kuuga laekus linnaeelarvesse kokku 1249,2 miljonit krooni, mis moodustab 30,3% aastaks kavandatud eelarvetuludest.

Mootorsõidukimaksu, mille tasumise tähtaeg oli 1. mai, laekus tähtajaks 23,24 miljonit krooni, mis on 64,6% kogu planeeritud laekumisest. Eelmise aasta samaks ajaks oli laekunud 45,7% planeeritust.

Tulusid varadelt on laekunud 85 miljonit krooni, mis moodustab 8,8% planeeritust. Renditulusid on laekunud 22,69 miljonit krooni, mis on 63% planeeritust. Finantstulusid on laekunud 2,76 miljonit krooni, mis moodustab 34,5% planeeritud laekumisest.

Segatulusid laekus nelja kuuga kokku 127,9 miljonit krooni, mis moodustab 86,9% eelarvesse planeeritud segatulude kogumahust. Suurema osa segatulude laekumisest moodustas kulude katteks suunatud eelmise eelarveaasta jääk.

Hästi on laekunud ka trahvid - 15,76 miljonit krooni ehk 42,6% kavandatust. Omatulusid on laekunud 168,1 miljonit krooni, mis moodustab 38,7% eelarvesse planeeritud laekumistest.

Väljamakseid tehti nelja kuuga 1149,6 miljoni krooni eest. Seega laekus tulusid 99,6 miljonit krooni rohkem kui oli kulutusi. Linna reservfondist on nelja kuu jooksul kasutatud 6,5 miljonit krooni, kasutamata jääk on 33,5 miljonit krooni.

Hetkel kuum