Heidit Kaio • 17. juuni 2002 kell 13:22

Tollis jääb teenindajaid vähemaks, kontrollijaid tuleb juurde

Eesti liitumisel Euroopa Liiduga jääb tollisüsteemis tööle vähem teenindajad, juurde tuleb kontrollijaid.

Eesti liitumisel Euroopa Liiduga saab Eestist EL piiririik, Eesti tollil suureneb administeerimise koormus.

?Euroopa Liiduga ühinemisel on muudatused suured ka tagatissüsteemides ja tollivormistamise korras, transiit muutub rahvusvaheliseks,? ütles tolliameti pressiesindaja Aivar Pau.

Eesti toll peab olema suuteline vastu võtma Euroopa Liidu tollitariifistiku andmeid ja neid kasutama tollideklaratsioonide töötlemisel.

Eesti tollitariifistik peab olema ühildatav Euroopa Liidu omaga ning võimaldama lisada kauba sisse- ja väljaveol rakendatavaid siseriiklikke meetmeid.

Eesti tollitariifistiku tarkvarasüsteemi väljatöötmiseks on välja kuulutatud hange, mida rahastab Phare 1,5 miljoni euro ehk ligi 23,5 miljoni krooniga.

Tänu uuele süsteemile peaksid kaubavahetusega tegelevad firmad saama pidevalt teavet kohustuste ja protseduuride kohta, mida kasutatakse kauba tolliväärtuse määramiseks ja deklareerimiseks ning impordi- ja ekspordimaksude tasumiseks tollile.

Eesti tolli arvutisüsteemide ühtlustamist Euroopa Liidu omadega rahastab Euroopa Komisjon kokku 33 mln krooniga, millest 23,5 mln kulub tarkvara hankimiseks ning 9,4 mln krooni ühistegevusele Rootsi ekspretidega. Eesti poolne kaasfinantseerimine on ligi 8 mln krooni.

Samuti on Eesti alustanud automatiseeritud transiidisüsteemi rakendamist. Selle tulemusena kiireneb transiidiprotseduur, tõhustub kauba liikumise jälgimine nii siseriiklikult kui ka Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Automatiseeritud transiidisüsteemi rakendamiseks saab toll Phare 50 mln krooni. Lisaks annab projekti tarvis riigieelarvest raha Eesti riik.

Hetkel kuum