Inno Tähismaa • 5. juuli 2002 kell 11:44

Savisaar Brüsselis: omavalitsuste tulubaas peab suurenema

Tallinna linnapea Edgar Savisaar peab vajalikuks laiendada kohalike omavalitsuste tulubaasi, viies selleks vajadusel läbi maksureformi.

Omavalitsuste tulubaasi teemat käsitles linnapea täna Brüsselis Taani linnade ja regioonide korraldatud konverentsil 'Euroopa Liidu laienemine kohaliku ja regionaalse tasandi seisukohast' esitatud kõnes.

Ettekandes viitas linnapea tõsiasjale, et Euroopa Liidu (EL) õiguse rakendamisel on kohalikud omavalitsused vastakuti mitmete tõsisemate probleemidega nagu EL projektide kaasfinantseerimine, administratiivne suutlikkus ning võimalused esindamaks oma positsioone EL institutsioonides.

'Kui liikmesriikide omavalitsustel tavaliselt leidub rahalisi ressursse, et EL projektides osaleda, siis Eesti ja enamike kandidaatriikide omavalitsuste rahalised vahendid on väga piiratud ning enamasti tsentraliseeritud läbi riigieelarve. Et olukorda parandada, tuleks Eestis alustada riigi tasandil maksureformist, et laiendada kohalike omavalitsuste tulubaasi,' ütles linnapea.

Rahastusprogrammid ei ole probleemiks vaid kandidaatriikidele vaid ka praegustele liikmesriikidele. Näiteks Soomel jäi 90-te aastate teisel poolel saamata 1.5 miljardit eurot ja seda seetõttu, et ei suudetud strukturaalfondide rahasid rakendada. Põhjuseks oli madal administratiivne suutlikus nii Soome kui Euroopa Liidu poolelt.

Kui näiteks Soomes on omavalitsustel rahalisi ressursse, siis Eesti ja enamiku kandidaatriikide omavalitsuste rahalised vahendid on väga piiratud ja needki on enamasti tsentraliseeritud läbi riigi eelarve.

'Samuti on kohalikele omavalitustele probleemiks rahastusprogrammide bürokraatia ja rahade laekumise aeglus, sest EL kaasfinantseerimise laekumine eelarveaasta jooksul ettenähtud ajal on omavalitsusele eluliselt oluline,' ütles linnapea.

Operatiivne infovahetus Euroopa Liidu institutsioonidega on tähtis nii uute poliitikate kui rahastusprogrammide osas. Just selleks avati maikuus Tallinna esindus Brüsselis, mis aitab tugevdada koostööd teiste Brüsselis esindatud Euroopa linnade ja regioonidega ning EL institutsioonidega.

Ettekandes märkis Savisaar, et Tallinna jaoks meenutab käesolev laienemine 13. sajandit, mil Tallinn sai Taani kuningalt Lübecki õiguse ning ühines Hansa Liiduga. Sümboolne on ka see, et seekordne Euroopa õigusruumi laienemine toimub just Taani eesistumise ajal.

Konverents Brüsselis jätkub seminaridega seitsmel alateemal: regioonide ja linnade esindused Brüsselis; linnade roll EL laienemise protsessis; tehniline abi EL acquis (seadustiku) rakendamiseks kohalikul ja regionaalsed tasandil; keskkonnapoliitika; ühine põllumajanduspoliitika ning EL rahastusfondid ja tervishoid.

Hetkel kuum