5. august 2002 kell 8:16

Hansapanga Leedu pank teenis 67 mln krooni kasumit

Hansapanga Leedu tütarpank, Hansa-LTB, teenis teises kvartalis 4,3 mln euro (67,3 mln krooni) suuruse puhaskasumi, teatab pank börsile.

Panga <GR#EE.HP> varade maht langes teises kvartalis 471 mln krooni ehk 30,1 mln euro võrra 1,102 mld euroni (17,24 mld krooni).

Kuna panga klientide hoiustest moodustavad veerandi USD nomineeritud hoiused, mõjutas hoiuste ja seeläbi kogu bilansimahtu teises kvartalis oluliselt USD

odavnemine euro suhtes.

Pank sulges kolme kuuga 24 kontorit, juuni lõpu seisuga on 164 kontorit, millest 121 on ühendatud ühtsesse infosüsteemi. Samas kiireneb uute jaotuskanalite

areng.

Teise kvartali jooksul väljastas pank 135 000 uut pangakaarti, kokku on Hansa - LTB tänaseks väljastanud 379 000 kaarti. Hanza.netiga liitus teises kvartalis 51 000 uut klienti, kokku kasutab Hansa-LTB interneti-panka 77 000 klienti.

Panga klientide hoiused vähenesid teises kvartalis 24,0 mln euro võrra, ulatudes juuni lõpus 965,7 mln euroni. Hoiustest 77% moodustasid eraisikute hoiused, 13% ettevõtete hoiused ja 10% riigihoiused. Panga laenuportfell kahanes 3 kuu jooksul 10,8 mln euro võrra 357,1 mln euroni.

Potentsiaalsete laenukahjumite kattereservi maht oli juuni lõpus 8,4 mln euroni, ehk 2,4% laenuportfellist. Juuni lõpus moodustas neto laenuportfell varadest 31,6% (29,6% aasta alguses) ja laenude hoiuste suhe oli 37,0% (35,5%).

Panga tähtaja ületanud laenude maht oli samal ajal 44,1 mln eurot ning üle 60 päeva viivises olevate laenude maht 1,1 mln eurot, ehk 0,3% laenuportfellist.

Hansa-LTB teenis 2002. aasta teises kvartalis 4,3 mln euro suuruse puhaskasumi. Panga teise kvartali kogutulud ulatusid 14,0 mln euroni, millest 61% moodustas puhas intressitulu ning 21% teenustasutulu. Panga tegevuskulude maht oli samal ajal 14,2 mln eurot, see sisaldab ka töötajate arvu vähendamisest tingitud 0,9 mln euro suurust kulu. Lisaks nimetatud tegevuskuludele kajastatakse grupi kasumiaruandes LTB ostmisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooni, mis teises kvartalis ulatus 1,2 mln euroni.

Hetkel kuum