12. august 2002 kell 13:13

Riik annab Elektriraudteele raha investeeringute leidmiseks

Elektriraudtee laiendab 7 mln krooni võrra aktsiakapitali, et hankida lähema kolme aasta jooksul investeeringuteks vajaminevat 50 mln krooni.

Homse valitsuse istungi päevakorras on volituste andmine teede- ja sideminister Liina Tõnissonile suurendamaks täielikult riigi omanduses oleva Elektriraudtee aktsiakapitali 7 mln krooni võrra. Suurendamine leiab aset fondiemissiooni teel uute aktsiate väljalaskmisega.

Seletuskirja kohaselt on Elektriraudtee ASi plaanitavate investeeringute teostamiseks aastatel 2002-2004 otstarbekas kaasata võõrkapitali 50 miljonit krooni, mitte finantseerida investeeringuid riigieelarvest. Võõrkapitali sellises mahus kaasamiseks on praegune, 3,5 miljoni kroonine aktsiakapital liiga väike.

Hetkel kuum