Kadi Heinsalu • 18. oktoober 2002 kell 14:28

Eesti saavutas uue üleminekuperioodi keskkonnapeatükis

Eesti saavutas ELiga liitumisläbirääkimistel üleminekuperioodi põlevkivielektrijaamade osas.

Täna Brüsselis toimunud 19. Eesti ja Euroopa Liidu liitumisläbirääkimiste voorus delegatsioonide tegevjuhtide tasemel lepiti kokku üleminekuperiood aastani 2016 põlevkivil töötavate elektrijaamade õhusaaste piirnormide täitmiseks, teatab välisministeerium.

Eesti üleminekuperioodi taotlus oli tingitud põlevkivi kõrgest tuhasisaldusest ning tehnilistest piirangutest elektrijaamades uue tehnoloogia kasutuselevõtul. Üleminekumeetmed on vajalikud ka planeeritud investeeringute kõrge maksumuse tõttu. Lühem ajakava selles valdkonnas oleks tinginud märkimisväärselt suuremad kulutused nii Eesti tööstusele kui ka elektrienergia kodutarbijatele.

Eesti delegatsiooni juhtis Eesti Euroopa Liidu esinduse ajutine asjur Margus

Rahuoja ning ELi delegatsiooni eesistujamaa Taani suursaadik Poul SkytteChristoffersen.

Suursaadik Christoffersen kinnitas Taani eesmärki lõpetada läbirääkimised

Kopenhaageni tippkohtumiseks ning märkis, et selleks tuleks kõik veellahtised tehnilised küsimused lahendada võimalikult peatselt.

Margus Rahuoja sõnas, et Eesti pool on selleks valmis ning rõhutas, et Eesti

sooviks on nii kalanduse kui keskkonnapeatüki tehniliste küsimuste kiirelahendamine. Rahuoja avaldas lootust, et järgmisel nädalal Brüsselistoimuval tippkohtumisel kinnitavad liikmesriigid Euroopa Komisjonieduaruandes tehtud soovitused ning jõuavad ühisseisukohtadelepõllumajandus-, eelarve- ja institutsioonide küsimustes. 'Me loodame, ettippkohtumisel lepitakse kokku ühispositsioonid, mis võimaldavad leida niipraeguseid kui tulevasi liikmesriike rahuldavaid lahendusi,' ütles Rahuoja.

Kuna Euroopa Liidu õigusakte täiendatakse pidevalt, oli käesoleval

kohtumisel arutusel ka uus, 2001. aastal vastu võetud keskkonnaküsimusipuudutav ELi acquis.

Hetkel kuum