20. oktoober 2002 kell 15:13

Äripäev teeb valimisteööl veebilehe

Äripäev koostab homme varahommikuks erakorralise veebilehe värskete valimistulemuste ja kommentaaridega.

Leht on Äripäeva veebis lugejatele kättesaadav homme hommikul kella 7st. Leht tutvustab Tallinna, Tartu ja Pärnu tõenäoliseid uusi koalitsioone, vahendab sotsioloogide-politoloogide hinnanguid valimistulemustele ja annab ülevaate erakondade valimisöö pidude maksumusest.

Loomulikult on lehes ka värsked valimistulemused ja ülevaade isikumandaatide saajatest. Leht on veebis kättesaadav PDF-formaadis ja selle saab A4 formaadis välja printida. Otselingi erilehele saadame esmaspäeva hommikul meilitsi ka rohkem kui 11 000le ÄP Online kasutajale.

Hetkel kuum