Inno Tähismaa • 24. oktoober 2002 kell 8:21

Emor: omavalitsustelt oodatakse tegelemist tööhõive, turvalisuse ja teedega

Elanikud ootavad vastvalitud omavalitsustelt suurema tähelepanu pööramist tööhõivele, turvalisusele ja teede korrashoiule, selgub Emori uuringust.

Emori poolt oktoobri algul läbi viidud avaliku sektori teenustega rahulolu kaardistava uuringu tulemused näitavad kõrgeimat rahulolu haridusega ja suurimaid puudujääke tööhõive valdkonnas.

Hinnates 10 palli skaalal rahulolu haridusega kujunes keskmiseks hindeks 6,9 palli, mis oli kõrgeim hinne mõõdetud kümne teenuse ja valdkonna seas. Seejuures olid haridusega kõige enam rahul sellega kõige otsesemalt kokku puutuvad vastajad - õpilased ja üliõpilased. Seega on tegelik kogemus parem kui vahendatud kogemuse põhjal kujunenud maine.

Suhteliselt kõrge on ka rahulolu prügikoristuse ja päästeteenistustega. Rahulolu prügikoristusega on tõenäoliselt kogemusepõhine, rahulolu päästeteenistustega (kiirabi ja tuletõrjega) aga vastupidiselt ilmselt mainepõhine, sest isiklikud kokkupuuted nende teenistustega on tõenäoliselt harvad.

Paljukritiseeritud esmatasandi arstiabi keskmine rahulolu hinne oli 6,4 palli. Positiivseid hinnanguid (7-10 pallini) andsid ligi pooled vastanutest, negatiivseid hinnanguid (1-4 palli) andis iga neljas vastanu. Kõige kriitilisemad olid 25-49-aastased tööl käivad inimesed. Nad ei ole küll kõige tihemini haiged, aga nende jaoks peituvad probleemid tõenäoliselt arsti juurde registreerumise ja seal käimise ajakulus.

Transpordikorralduse osas sai suhteliselt kõrgemaid hindeid ühistransport, rohkem oli rahulolematust teede- ja tänavate korrashoiuga. Eriti rahulolematud olid teede-ja tänavate seisukorraga autojuhid. Teede olukorda hinnati paremaks linnades ja kehvemaks maapiirkondades.

Turvalisuse pärast muretsetakse kõige enam kõrge kuritegevuse tasemega Tallinnas. Kõige vähem muret teeb turvalisus ja politseitöö Lääne-Eesti, sh saarte elanikele.

Tööpuuduse pärast muretsevad nii need, kellel tööd ei ole, kui ka need, kellel täna tööd on. 59% vastanutest andis rahulolule selle valdkonnaga negatiivse hinnangu (1-4 palli) ja tööhõivega tegelemist nimetas ühena kohaliku omavalitsuse kolmest põhiprioriteedist 61% vastanutest. Teistest veidi positiivsemad olid nooremad, 15-34-aastased vastajad, kes tunnetavad tõenäoliselt, et nende jaoks on töö leidmine lihtsam.

Andmed põhinevad Emori poolt oktoobri alguses 500 eestimaalase seas läbi viidud küsitlusel.

Hetkel kuum