Silva Männik • 28. oktoober 2002 kell 10:23

Ministeerium ootab uutelt omavalitsusjuhtidelt majandusdeklaratsioone

Siseministeerium saatis uutele omavalitsusjuhtidele meeldetuletuse majanduslike huvide deklaratsiooni õigeaegseks esitamiseks. Meeldetuletus saadeti uutele valla- ja linnavolikogu esimeestele, vallavanematele, linnapeadele, osavalla ja linnaosa vanematele, kes korruptsioonivastase seaduse järgi peavad esitama siseministrile majanduslike huvide deklaratsiooni ühe kuu jooksul, arvates ametikohale asumise päevast ning edaspidi igal aastal ühe kuu jooksul pärast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega.

Kui ametiisikud jätkavad pärast valimisi endistel ametikohtadel ja nad on deklaratsiooni 2002. aastal siseministeeriumisse esitanud ning vara koosseis või struktuur ei ole oluliselt muutunud, ei pea nad majanduslike huvide deklaratsiooni uuesti esitama. Seadus loeb oluliseks varalise seisu muudatuseks muutust vähemalt 30 protsenti või üle 100 000 krooni.

Kui pärast deklaratsiooni esitamist ametniku deklareeritud vara koosseis või selle struktuur oluliselt muutub, tuleb tal esitada ühe kuu jooksul uus deklaratsioon.

Eelmise aasta majanduslike huvide deklaratsioonid hilinenult esitanud

ametiisikutest andis siseministeeriumi siseauditi osakond politseisse kümne inimese materjalid.

Hetkel kuum