Silva Männik • 3. november 2002 kell 22:00

Maksuamet ja kaubanduskoda hakkavad seadusi lihvima

Reedel toimus maksuameti ruumides teine kohtumine kaubanduskoja esindajatega, et arutada ettevõtjate poolt esitatud sadu kaebusi maksuameti aadressil. Ettevõtjate hinnangul on pärast tulemuspalga rakendamist maksuamet muutunud nende suhtes otseselt pahatahtlikuks eesmärgiga iga hinna eest ettekirjutus määrata.

Kaubanduskoja direktor Siim Raie ütles, et kohtumine maksuametiga aitas tõestada, et ettevõtjate kriitika pole lahmiv ning selle taga on konkreetne taust ja kindlad juhtumid.

?Tundsime ka maksuameti poolt usaldust ja mõistmist, et meie informatsioon on vettpidav ja sagedased arusaamatused on reaalsus,? lisas ta.

Ühe konkreetse otsusena lepiti kokku, et edaspidi alustatakse koostööd maksuseaduste osas arvamuste ühtlustamiseks. Raie sõnul on maksuseadused praegu väga mitmeti tõlgendatavad ning see tekitab ka palju arusaamatusi ja vaidlusi. ?Tähtis on, et maksuseadused muutuksid üheselt mõistetavaks,? lausus ta.

Lisaks kaasatakse Raie sõnul edaspidi kaubanduskoja maksuküsimustega tegelevasse töögruppi maksuameti esindajad.

Ka maksuameti juriidilise osakonna juhataja kohusetäitja Maret Ambur tunnistas, et üheks arusaamatusi tekitavaks probleemiks on maksuseaduste liigne keerukus ettevõtjate seisukohalt. ?Kuna aga maksuamet seaduseloomega ei tegele, tuleb selle lahendamiseks pöörduda rahandusministeeriumi poole ning ettepanekud neile esitada,? rääkis ta.

Siim Raie lisas, et väga pika kohtumise tulemusena tunnistasid mõlemad pooled, et suur töö on ära teha ning valdavalt on ettevõtjate ja maksuameti vaheliste probleemide lahendamine koostöö ja piisava info vahetamise taga.

Seetõttu tihendatakse informatsiooni vahetamist ja edastamist ettevõtjatele, kellel puudub teave maksuameti tegevuspõhimõtete ja maksuseaduste muudatuste osas.

?Eestis on valdavalt keskmise ja väiksema suurusega ettevõtted, kus omanik, juht ja raamatupidaja on ühes isikus ning mõistagi on nendel maksuseadustega kursis olemine madalam prioriteet,? rääkis Raie. ?Informatsiooni on aga kindlasti vaja ja see on asi, milles kaubanduskoda saab maksuametit aidata.?

Maksuametnike tulemuspalkade teemal, mis ettevõtjate hinnangul on enamiku probleemide põhjustajaks, kaubanduskoda reedesel kohtumisel alternatiivseid ettepanekuid ei esitanud.

Raie ütles, et nad ei taha sekkuda rahandusministeeriumi ja maksuameti motivatsioonisüsteemi oma töötajate tasustamisel. ?Ega see polegi meie asi õpetada, kuidas nad oma tööd korraldavad,? ütles ta.

Samas tunnistas Raie, et maksuametile sai vähemalt edasi antud ettevõtjate hinnang, et maksuametnik, olles ka tavaline inimene, võib sellest süsteemist tendentslikult mõjutatud olla.

Kaubanduskoda esitas kohtumisel maksuametile ettevõtjate etteheidetest kirjaliku kokkuvõtte. Maret Ambur märkis, et maksuamet koostab kaubanduskoja kaudu esitatud ettevõtjate muredele selgituse tõenäoliselt juba paari nädala möödudes. ?Analüüsime veel need avaldused läbi, kus annab miskit ära teha, võtame küsimused menetlusse ning edastame informatsiooni tagasi kaubanduskojale,? kirjeldas Ambur.

Hetkel kuum