12. november 2002 kell 22:00

Eesti majandusvabadus kategooriate kaupa

Hinnatakse 50 majandusnäitajat 10 kategoorias. Iga kategooriat hinnatakse hindega 1?5. Eesti parim reiting on 1, Eesti halvim reiting on 3,5.

1. Kaubanduspoliitika 1 (2002. a 1) ? vaba protektsionismist, ses mõttes unikaalne Euroopas. ELi nõuetest lähtuvalt tollid kolmandate riikide toidukaupadele ja põllumajandussaadustele.

2. Riigieelarve 3,5 (3,5) ? kõrge maksukoormus; sissetulekute ja ettevõtete maksustamine ? madalad maksumäärad 2,0; valitsuskulud ? väga kõrged 5,0, halvim näitaja Eesti reitingus. Tunnustatakse proportsionaalset 26protsendilist tulumaksumäära. Märgitakse ära Reformierakonna ettepanek viia füüsilise isiku tulumaks 20-le. Kui see suudetakse ellu rakendada, võib järgmise aasta indeksis Eesti hinne ses kategoorias paraneda. Ettevõtete reinvesteeritud tulu maksumäär on null. Samas on valitsuskulud veidi suurenenud, 36,3-ni SKPst (enne 35,8).

3. Valitsuse sekkumine majandusse 2 (2) ? vähene; valitsus tarbis 20,7 SKTst. Riigiettevõtted andsid 2,53 SKTst.

4. Monetaarpoliitika 2 (2) ? madal inflatsioon.

5. Välisinvesteeringud ja kapitali vaba liikumine 1 (1) ? väga madalad barjäärid; Eesti on avatud väliskapitalile, selle kohtlemine on võrdne kodumaise kapitaliga, kasumi repatrieerimisele piirangud puuduvad. Väliskapital võib omandada kinnisvara. Nõutavad on litsentsid mõnel alal.

6. Pangandus ja rahandus 1 (1) ? piirangute vähesus; pangandussektor on Balti riikide tugevaim ja arenenuim, kommertspangad pakuvad laia teenuste valikut, välisinvestorid võivad krediiti saada kohalikult turult.

7. Palgad ja hinnad 1 (2) ? turg määrab palgad ja hinnad. ELiga liitumise ettevalmistuste käigus on Eesti kirjutanud alla miinimumpalgaleppele, millega viiakse alampalk 41-ni keskmisest palgast 2008. a.

8. Omandiõigus 2 (2) ? omand hästi kaitstud. Eesti on teinud märkimisväärseid edusamme õigussüsteemi ülesehitamisel.

9. Bürokraatia 2 (2) ? madal tase; märgitakse kohatist bürokraatiat, mis siiski ei takista ettevõtlust. Nõutavad on litsentsid mõnel alal. Ettevõtlusega alustamine on lihtne ja korruptsioonivaba. Seda tõendab ka registreeritud ettevõtete suur arv, üle 58 000, mis arvutatuna inimese kohta teeb Eestist ühe ettevõtlikuma riigi maailmas.

10. Must turg 2.5 (2,5) ? keskmise aktiivsusega.

Majandusvabaduse indeksi 2003. ja 2002. aasta seletuskirjadest Eesti kohta (lühendatult).

Hetkel kuum