20. november 2002 kell 22:00

Siis kui puudub argumenteeritud arengukava

Mustamäe üldplaneeringu raames kavandatakse TTÜ tellimusel Sütiste parkmetsa elamuid (arhitekt Irene Rand). Selle idee vastu on välja astunud nii keskkonnakaitsjad, kes taotlevad linnaelanikele tervislikku elukeskkonda, rohelised kui ka elanikud ise. Minu nägemus märgitud ettevõtmisest oleks järgmine.

Kõigepealt, põhjaveeallikate otsingute raames (praegu saab mustamäelane oma joogivee Ülemiste järvest), tagamaks linlastele veeallikana põhjavett, on muu kõrval soovitatud rajada astangu jalamile veehaarded, haaramaks ülevalt, Ülemiste-Männiku-Nõmme poolt imbuvat pinnaseveevoolu (pealinna veevarustuse alternatiivsetest põhjaveeallikatest lähemalt peatselt ilmuvas raamatus ?Tallinna vesi: eile, täna, homme?). Praegusel ajal põhjustab selle vee kasutamata jätmine kõrge veeseisu Mustamäe-Kristiine linnaosa eramute keldrites, kanaliseerimata kraavides ning lisakulutusi vee- ja kanalisatsioonikollektorite rajamisel.

Võib oletada, et ka see asjaolu võis olla üheks põhjuseks, mis on hoidnud veemajandajaid selle linnaosa kanaliseerimisest kõrvale. Hiljem Tammsaare tee läbimurde rajamisel puutusid ehitajad vahetult kokku ülevaltpoolt tuleva veesurvetulvaga ning sellest tulenevate tagajärgedega.

See fakt on leidnud kajastust ka meedias, kuna toona oli Mustamäe linnaosa uputamisoht üsna reaalne.

On päevselge, et eespool kirjeldatud olukord sai tekkida tingimusel, mil linna kohta tervikuna puudub teaduslikel alustel väljatöötatud üldine arengukava tulevikuvisiooniga, milles majanduse arengu kõrval oleksid kajastust leidnud nii keskkonnakaitselised kui ka sotsiaalsed tagatised.

Puudutab see kõiki Tallinna linnaosi. Hiljaaegu Eesti Panga eestvedamisel alustatud majandusarengu keskuse loomise idee on vaieldamatult tähtis samm selle realiseerimise suunas.

Ja lõpuks, meedias avaldatud artiklite juurde lisatud skeemidel pole näidatud olemasolevat, mõne aasta eest rajatud Sütiste veehaaret projekttootlusega 5000 m³ vett ööpäevas. Koosneb see veehaare viiest hajusalt paigutatud puurkaevust ning on ette nähtud süvapõhjavee ammutamiseks.

Sestap pole teada, kas elamute paikapanekul on mainitud objektiga ning selle jaoks ette nähtud sanitaarkaitsealaga üldse arvestatud?

Hetkel kuum