27. november 2002 kell 14:46

Lennuameti juhist sai Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi asepresident

Lennuameti peadirektor Toomas Peterson valiti Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi asepresidendiks.

Lennuameti peadirektor Toomas Peterson valiti täna Pariisis toimunud ECACi peadirektorite 117. nõupidamisel ühehäälselt Euroopa Tsiviillennunduse Konverentsi (ECAC) asepresidendiks.

ECACi eesmärgiks on kaasa aidata ohutu, efektiivse ja areneva Euroopa lennutranspordisüsteemi loomisele ning arengule. Selleks juhindutakse järgmistest põhimõtetest: tsiviillennunduse poliitika( harmoniseerimine/ühtlustamine liikmesriikides; kooskõlastatud tegevuse( tagamine liikmesriikide ja ülejäänud maailma vahel.

ECAC teeb tihedat koostööd Euroopa Liidu ja selle kesksete institutsioonidega (Komisjon, Parlament ja Nõukogu) ning Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooniga (ICAO). Lisaks on ECACil töösuhted kõiki lennutranspordi valdkondi esindavate organisatsioonidega, mistõttu on ECAC kujunenud foorumiks, kus arutatakse ühiselt kõiki tähtsamaid tsiviillennunduse küsimusi. ECAC annab välja määrusi, soovitusi ja teeb poliitilisi avaldusi, mis kuuluvad liikmesriikide poolt arvestamisele ja täitmisele.

ECACi juhib koordinatsioonikomitee, kuhu kuuluvad president, kolm asepresidenti ja kindlate lennundusvaldkondade koordineerijad. Toomas Peterson koordineeris enne asepresidendiks valimist ECACi lennundusjulgestuse alast tööd.

Hetkel kuum