27. november 2002 kell 22:00

Miks Keskerakond ei avalikusta maksuastmeid?

Riigikogu valimiste väljakuulutamisega sai uut hoogu juurde maksudebatt. Lisandunud on ettepanekuid, nagu Lennart Meri oma tõsta tugevalt tulumaksuvaba miinimumi ja vastukaaluks ka tulumaksumäära, suurettevõtja Aadu Luukas propageerib 13protsendilist tulumaksumäära jne.

Äripäeva meelest tuleb Eestil säilitada praegune proportsionaalne tulumaksusüsteem ja heade tegelike maksulaekumiste tingimustes minna üle 20protsendilisele maksumäärale. Need realistlikud põhimõtted loovad soodsa majanduskeskkonna ja kindlustavad Eesti kiire arengu; muud maksumuudatuste ettepanekud on paraku kantud populistlikust häältepüüdmise soovist.

Astmelise tulumaksu idee on sama vana, kui kaua on Edgar Savisaar taasiseseisva Eesti poliitikas figureerinud. Ses mõttes oleks tegu justkui bränditootega. Kuid endise ühiskonnateadlase ja õppejõuna peaks ta mäletama, et just majanduse käekäik määrab lõppkokkuvõttes kõik muud ühiskonnaelu tahud, sh valimistulemused. Astmeline tulumaks õõnestab majandust nii, et pärsib ühelt poolt inimeste ettevõtlikkust, võimaldades teisalt kergemat riigi kulul äraelamist. Ent kui kaua saab selline näiline heaolu kesta, kui suureneb tulude varjamine, väheneb välisinvesteeringute sissevool, tootmine viiakse mujale, maksubaas tõmbub kokku? Mitte oluliselt kauem kui ülejärgmiste valimisteni.

Ehkki astmeline tulumaks on Keskerakonna A&O, pole kippu ega kõppu konkreetsetest maksumääradest ega summadest, millest alates need rakenduvad. Äripäev mõistab, et firmasaladuse avaldamine tooks Keskerakonnale kasu asemel ainult kahju, kuna selguks, et juba keskmise palga saaja hakkaks senisest rohkem maksu maksma. Teisiti ei ole see võimalik, kuna muidu haigutaks riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvetes miljardilised augud. Ent kuidas sel juhul oma elektoraadile silma vaadata? Kas algab iga-aastane summade ja maksumäärade korrigeerimine, mis peletab Eestist viimse kui investori? Ses mõttes on tekkivad ületamatud vastuolud lisagarantii, et astmelist tulumaksu ei tule. Iseend juukseidpidi soost välja tõsta õnnestus vaid parun von Münchhausenil.

Võib vastu väita, et Eesti tulumaksusüsteem on juba praegu nõrgalt astmeline ? tulumaksuvaba miinimumi tõttu ?, seega ei muudaks järsem astmelisus põhimõtteliselt enam midagi. Päris nii see pole: 1000 maksuvaba krooni annavad praegu igaühele täpselt võrdse kokkuhoiu, 260 kr kuus. Kui aga maksuvaba miinimum tõuseks üle alampalga, mis on uuest aastast 2160, siis muutuks meie tulumaksusüsteem tõepoolest astmeliseks. Ka maksuametil ei tasu nii optimistlik olla, et nende jaoks ei muutu midagi: arvuti rehkendab küll sama kiiresti, aga maksupettustega tuleb tegemist rohkem.

Lennart Meri mõte oli võtta ära hääli Edgar Savisaarelt, aga paremerakondi Meri ettepanek ei ühenda. Ühendav jõud peaks olema proportsionaalne 20protsendiline tulumaks.

Hetkel kuum