1. detsember 2002 kell 22:00

Tallinn saab 100miljonilise investeeringu

Unicom on paigaldanud oma raha eest Tallinna kokku 336 ühistranspordi ootepaviljoni. Järgnevail aastail on meil kohustus rajada veel 186 paviljoni kaheksas linnaosas. Paigaldame need ka piirkondadesse, mis reklaamiandjale kõige atraktiivsemad pole. Kogu väljaehitatud võrgu rajamis- ja hoolduskulud lepinguperioodil ulatuvad üle 110 mln krooni. Arusaadav on, et üks eraettevõte ei saa tegelda sellises mahus heategevusega. 1990ndate algusest on linn kaasanud arendustegevusse eraettevõtlust ja vabastanud ühiskondlikult kasuliku infrastruktuuri reklaamimaksust. Ent ikkagi võtab investeeringute tagasiteenimine palju aega.

Oluline on rõhutada, et maksuvabastus puudutab vaid linnale kasulikku infrastruktuuri, s.o meie kliimavöötmes möödapääsmatuid bussiootepaviljone. Kõnniteedel ja haljasaladel kõrguvaid pilareid ja reklaamposte ei saa paviljonidega kõrvutada ? neil puudub praktiline väärtus linnakodanikule. Võrreldamatud on ka nende soetamis- ja hoolduskulud. Ootepaviljonide vabastamine reklaamimaksust on seega igati õigustatud juhul, kui mahukaid investeeringud teeb erasektor. Tallinnas on vaid kaks välireklaamifirmat kasulikku infrastruktuuri investeerinud ? Aristex prügikonteinerite ja Unicom ootepaviljonide soetamisse.

Kirjeldatud linnavalitsuse ja erasektori koostööd evivad pea kõik Euroopa suuremad linnad. Kuigi alates Jüri Mõisa ja Tõnis Paltsi linnajuhtimisest on palju ülesandeid erasektori kätte antud, on selline koostöövorm Eestis suhteliselt uus, millest arvatavasti on tingitud mõned arusaamatused, nagu seda ka Äripäeva artikkel oli.

Teine oluline tulemus on, et lisaks tasuta ootepaviljonidele saab linn võimaluse tasuta avaldada ka infot kultuurisündmuste, muuseumide, teatrite ja näituste kohta. Välimeediakampaaniate uuringud näitavad kü-lastajate arvu hüppelist kasvu, mis omakorda tähendab linnale maksumaksja koormuse vähenemist. Unicom teeb koostööd Tallinna peamiste teatritega, kelle kuulutused hakkavad tasuta ilmuma. Esimesed neist juba järgmisel nädalal. Sama praktika on kasutuses ka mujal Euroopa linnades.

Projekti käigus saab linn 500 bussiootepaviljoni ja korraliku linnainformatsiooni võrgu, mis on võrreldav teiste Skandinaavia ja muu Euroopa linnadega. Samal ajal oleme Tallinnas ka üks suurim reklaammaksu tasuja välireklaamifirmade seas.

Autor: Lorraine Stevenin

Hetkel kuum