Peeter Raidla • 4. detsember 2002 kell 22:00

Rahandusministeerium jäi maksuvõla intresside suhtes endisele seisukohale

Ministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Oro sõnul leidis rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi ja maksuameti ühine töögrupp, et kohe pärast 5. novembri Riigikohtu otsust väljaöeldud seisukoht on piisavalt selge ning selle muutumiseks pole põhjust.

Mäletatavasti on maksuamet lubanud tühistada need maksumaksjatele esitatud intressinõuded, mille esitamiseks antud haldusaktile vaide või kaebuse esitamise tähtaeg ei olnud möödunud või mille suhtes oli pooleli vaide- või kaebemenetlus. Samuti ei arvestata edaspidi maksuotsuste tegemisel eelmiste maksuperioodide maksusummadelt intresse kuni 30. juunini 2002. Peale seda kuupäeva arvestatakse intresse alates 1. juulist 2002 kehtiva maksukorralduse seaduse alusel määraga 0,06 protsenti päevas.

Tühistamisele ning tagastamisele ei kuulu enne 30. juunit 2002 arvestatud intressisummad, mis on maksumaksjate poolt tasutud ning mille osas vaide või kaebuse esitamise tähtaeg on möödunud või mille osas on jõustunud halduskohtu otsus.

Samas on mitu nimekat advokaati asunud seisukohale, et Riigikohtu 5. novembri otsusest lähtuvalt võib lootus maksuvõla intresside tagastamisele või tühistamisele avaneda kõigil maksuvõlglastel. Esimesed sellekohased taotlused on juba jõudnud ka halduskohtusse.

Hetkel kuum