Kadi Heinsalu • 3. märts 2003 kell 8:39

Luukas langetab erakondade rahastamisotsuseid üksinda

Virkko Lepassalu intervjuu päev enne valimisi ühe suurema erakondade rahastaja transiidiärimees Aadu Luukasega.

Transiidiärimees Aadu Luukas on kogu iseseisvuse kestel erakondi toetanud oma isiklikust rahakotist 5-6 mln krooniga ning kuulub seega suurimate eraisikust erakonnasponsorite hulka.

<b>Mis ajendab teid mõnda erakonda sponsoreerima? </b>

Ma toetan neid erakondi, kes abi vajavad. Kes toetavad meie arengut läänelikus mõttes. Kes osalevad ühiskonna ülesehitamises.

<b>Kas Eestis on võimalik suurettevõtjana edukalt tegutseda, ilma et erakondadele raha annetaks ega muidu materiaalselt neid ei toetaks?</b>

Kindlasti on. Kahjuks mõned toetavad erakondi ka lihtsalt selleks, et saada konkurentsieelist.

<b>Kuidas te leiate erakonna, keda oleks mõtet rahaliselt toetada - kas kõige tähtsam on erakonna maailmavaade laiemalt või nende väljapakutav majandusmudel, maksude küsimus jms, mis teid kui ettevõtjat ehk rohkem puudutab?</b>

Res Publicat olen näiteks toetanud lihtsalt laiema eesmärgiga, et uue erakonna tulek parandaks poliitilist kultuuri. Et motiveerida neid olema tugevad ning väärikad. Ma toetan üldiselt tugevate parteide tegevust.

<b>Mis teie ettevõtluse puhul teisiti oleks, kui näiteks sentigi erakondadele ei annetaks? Mis oleks tegemata?</b>

Pakterminal ei ole minu andmetel toetanud ühtegi erakonda. Samas on ta saanud rahvusvahelise ettevõttena igati areneda. Kõik rahalised toetused on pärit kas minu enda arvelt või 100% mulle kuuluvatelt firmadelt. Pakterminal ei toeta erakondi põhimõtteliselt. Vastavalt nõukogu otsusele.

<b>Kui valimised võidab juhuslikult erakond, keda te ei ole toetanud, kas ka siis loete oma investeeringu erakondade toetusesse 100% kordaläinuks? Või 90% ulatuses kordaläinuks?</b>

Erakonnad on ja jäävad. Nad on kas koalitsioonis või jäävad opositsiooni. Aga põhimõtteliselt läheb investeering mingisse erakonda alati korda.

<b>Kui tihti te saate kirju isiklikult tundmatutelt poliitikutelt palvega mingile parteile raha annetada?</b>

Ühe korra olen saanud sellise kirja. Lihtsalt kodanike kirju saan muidu iga päev, aga et tundmatutelt poliitikutelt, seda üldiselt ette ei tule.

<b>Nii et palved laekuvad tuntud tegelastelt, kes eeldavad, et leiavad mõistmist?</b>

Jah.

<b>Kui täituks mõnede poliitikute soov keelustada ettevõtete annetused erakondadele ning toita neid riigi rahaga, mis siis ettevõtjate elus muutuks? Või Eesti majanduskliimas tervikuna?</b>

Ma toetan neid. Sellega väheneks võimalus osta konkurentsieelist. Väheneksid ka rahapesu- ja korruptsioonivõimalused. Samas pean mõistlikuks erakondade toetamist heategevuse ja eraisikute annetuste kaudu.

<b>Kas põhimõtteliselt eksisteerib ka võimalus, et valimised võidab erakond, kelle võimuletulekut te mingil juhul ei sooviks?</b>

Suhtun rahva antud mandaati alati austusega. Eestis ei ole ühtki arengut pidurdavat või arenguvaenulikku erakonda.

<b>Kas teil on kunagi tulnud mingis erakonnas või erakondades pettuda?</b>

Kolmikliidus olin korduvalt pettunud.

<b>Kellega te enne mõnele erakonnale annetamist nõu peate - lähimate kaastöölistega? Perega? Või on see ainult teie otsus?</b>

Ma langetan need otsused alati üksinda.

<b>Kas mingi erakond X on kunagi teie peale vihastanud, et Y-le annate küll raha aga neile mitte?</b>

Ei, vihastamiseks ei ole kunagi läinud. Igal erakonnal on küll oma nägu, aga inimesed on kõik tsiviliseeritud.

<b>Kuidas teile tundub, kas ühiskondliku leppe saatus oleneb kuidagi valimistulemustest?</b>

Stardipauk leppele on antud ja ma arvan, et millalgi jõutakse ka finishisse. Ma ei oska isegi arvata, millisesse raskusastmesse see teekond kuulub. Leppele on alla kirjutanud mitte ainult erakonnad vaid ka kodanikuühendused. Kokku 39 allkirja. Nii et protsess kui selline läheb kindlasti edasi.

<b>Mida arvete venekeelsetest erakondadest Eestis, kas nad tulevad venekeelsete valijate esindamisega toime või esindab mõni neist pigem Moskva huve?</b>

Küllap teenivad nad kõik Eesti venekeelse elanikkonna huve. Moskvast minnakse raha küsima siis, kui kohapeal puudu jääb. Eestis on siiski tendents, et suuremad eestikeelsed erakonnad kajastavad järjest enam ka venekeelsete valijate huve.

Hetkel kuum