Virkko Lepassalu • 11. juuni 2003 kell 15:01

ASYCUDA tollideklaratsiooniprogramm katkestab juunis korraks töö

Tolliamet uuendab juunis deklaratsioonide töötlemise süsteemi ASYCUDA, millega seoses esineb kahel päeval programmi töös katkestusi.

ASYCUDA uuemale versioonile üleminekuks ettevalmistavate tööde käigus ööl vastu pühapäeva, s.o 15. juunil alates kella 02.00-st öösel katkeb umbes kaheks tunniks serverite.

Uuele versioonile üleminek ise toimub jaanipäevale eelneval nädalavahetusel ööl vastu pühapäeva - 21. juunil kella 24st kuni 22. juuni keskpäevani, mil samuti infosüsteem ei tööta.

Eeltoodud ajavahemikel ei toimu tollideklaratsioonide vormistamist sisemaa tollipunktides ja piiritollipunktides riiki siseneval ehk impordisuunal.

Samuti ei ole eeltoodud perioodil võimalik e-tollimist kasutavatel deklarantidel edastada tollile tollideklaratsioone elektroonilisel teel.

Piiritollipunktides väljuval ehk ekspordisuunal toimub tollivormistus tavapärases korras.

Tolliamet palub kõikidel klientidel infosüsteemi uuendamise ajal arvestada tolliteenuse osutamise häirete või katkestusega ning soovitab võimalusel selleks ajaks kaubavedusid üle piiri mitte planeerida.

Deklarantide infosüsteemides kasutatav tarkvara vahetatakse uuenduste käigus välja. Tolliamet teeb uue tarkvara deklarantidele kättesaadavaks tugifirmade kaudu.

Uuendusega seoses ei muudeta tollieeskirju ja kõik seni kehtinud tolliformaalsused jäävad samaks. Ettevõtetega, kes kasutavad e-tollimist, uuendatakse ja täiendatakse elektroonse tollideklaratsiooni esitamise lepingut.

Küsimusi uuenduste kohta saab edastada e-posti aadressile asycuda@customs.ee.

Hetkel kuum