Kadi Heinsalu • 16. juuli 2003 kell 7:26

Eesti Energia käivitas ettevalmistustöö Ahtme Elektrijaama uuendamiseks

Eesti Energia ettevalmistustöö AS Kohtla?Järve Soojus Ahtme Elektrijaama renoveerimiseks, 2 mln kr selleks tuli Taanist, teatas ettevõte.

Tänu Taani Energiaagentuuri poolt Eesti riigile eraldatud 2 miljoni Taani krooni suuruse tagastamatule välisabile, mille majandus- ja kommunikatsiooniministeerium otsustas rakendada energiasektori keskkonnaprojektide ettevalmistamiseks, käivitas Eesti Energia ettevalmistustöö AS Kohtla?Järve Soojus Ahtme Elektrijaama renoveerimiseks.

Renoveerimisprojekti esialgne hinnanguline maksumus on 45 mln eurot ehk ca 700 mln Eesti krooni. Ettevalmistustöö käigus viib Taani konsultatsioonifirma COWI Consulting läbi Ahtme EJ renoveerimise teostatavus-uuringu ja finantsmajandusliku analüüsi ning Eesti Energia viib läbi renoveerimise keskkonnamõju hinnangu.

Ahtme Elektrijaam tuleb viia vastavusse 1. jaanuarist 2008 kehtima hakkavatele õhuheitmete piirväärtustega vääveldioksiidi ja tahkete osakeste osas, millele tänane põlevkivile baseeruv tootmine ei vasta. Vastasel juhul tuleks jaam 1. jaanuariks 2010 sulgeda. Läbirääkimistel Euroopa Liiduga, sai Eesti riik Narva Elektrijaamade õhuheitmete piirväärtustega vastavusse viimiseks üleminekuperioodi 2015. aasta lõpuni, Ahtme EJ osas kehtib üleminekuperiood 2010. aasta lõpuni.

?Ahtme Elektrijaama uuendamine kattub Eesti riigi energiapoliitikaga - vähendada samm-sammult põlevkivi osakaalu meie kütusebilansis. Projekti käivitamisega astume sammukese hajutatud energiatootmise suunas. Elektrijaamu ei uuendata Eestis iga päev,? rääkis Eesti Energia keskkonnajuht Valdur Lahtvee.

Käivitatud uuringute põhjal valmistatakse ette investeeringutoetuse taotlus EL Ühtlustusfondile.

Ahtme osakaal on kogu Eesti elektritootmises olnud senini suhteliselt väike, kuna ta töötab soojuse ja elektri koostootmisjaamana, varustades soojusega ja tööstusliku auruga Jõhvit ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosa era-ja tööstustarbijaid.

Hetkel kuum