Analüütikute tegevust hakatakse reguleerima

Sõltumatute analüütikute professionaalne tegevus on nii turuosaliste, nende klientide kui ka järelevalve huvides.

Analüütikute arvamused võivad lahkneda, see oleneb analüüsitavast infost, rakendatavatest võtetest jms.

Analüüsi aitab mõista teadmine analüütiku või tema tööandja huvist analüüsi objekti suhtes. Seega tuleb lugejale tagada vähemalt nimetatud asjaolude piisav läbipaistvus.

Eestis ja paljudes veel arenenuma väärtpaberituruga riikides ei ole analüütikute tegevust siiani põhjalikult reguleeritud.

Olukord muutub kiiresti seoses teatud USA investeerimispankade müügitegevusega ja analüütikute kasutamisega selles enne aktsiamulli lõhkemist Wall Street?il. Euroopa Komisjon töötab välja norme analüütikute tegevuse ühtseks reguleerimiseks Euroopas. Ülemaailmse ulatusega standardit samal teemal kirjutab International Organization of Securities Commissions.

Eestil tuleb vastavad normid omaks võtta, teatud ulatuses arvestades kohalikku eripära. Finantsinspektsioon koostöös Eesti Panga ja Rahandusministeeriumiga on antud teemal rakendanud õigusloomeprotsessi.

Turg on huvitatud ühtsetest mängureeglitest ja nende ühetaolisest rakendamisest. Usun, et analüütikute tegevuse aspektide regulatsioon leiab mõistvat suhtumist. Peale vastavate normide kehtestamist hoolitseb finantsinspektsioon nende rakendamise eest.

Õigusnormi toetavaid eksisteerivaid (või puuduvaid) häid tavasid saame tutvustada finantsinspektsiooni soovituslike juhendite kaudu. Täiendavat infot soovituslikest juhenditest, CESR materjalidest jmt saab www.fi.ee .

Hetkel kuum